Design og håndverk

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I hodet ditt har du en drøm,
En skjør og vag drøm du ennå ikke helt
Vet om du tør stole på
Men så gjør du det, du tar et skritt frem
Og skriver på veikartet hvordan livet kan se
Ut om fem år, og drømmen forvandles,
Helt av seg selv til en mulighet

Læreplan
Vi følger læreplanene fra den videregående skolen med hovedvekt på vg1, Design og håndverk.

Innhold
Undervisningen er praktisk tilrettelagt, med litt utfyllende teori, der det er hensiktsmessig. Vi besøker utstillinger og er på ekskursjoner som en del av undervisningen. Vi har gode verksteder i tredje etasje som egner seg godt til vår aktive hverdag.

Instruktører


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 18. desember 2017.