Helse og oppvekstfag

Interessert i å arbeide med mennesker? Barn, unge og eldre? Da er kanskje dette kurset noe for deg. Vi er opptatt av å gi deg en innføring i helse- og omsorgsyrkene, lære deg hvordan mennesker kan ta i bruk sine styrker for å nå mål og utvikle sosiale ferdigheter.

Innholdet på kurset:

  • Kommunikasjon
  • Helsefremmende arbeid
  • Yrkesutøvelse innen helse- og omsorgsfaget
  • Praksisoppgaver i forhold til arbeid med barn
  • Arbeidspraksis i barnehage eller SFO

Læreplan:

Kurset bygger på læreplanen for Helse- og sosialfag vg1
og Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2.

Instruktører:

Inger-Johanne Borg (kursansvarlig)


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 21. juni 2019.