Helse og sosial

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Interessert i å arbeide med mennesker? Barn, unge og eldre? Da er kanskje dette kurset noe for deg. Vi er opptatt av å gi deg en innføring i helse- og omsorgsyrkene, lære deg hvordan mennesker kan ta i bruk sine styrker for å nå mål og utvikle sosiale ferdigheter.

Innholdet på kurset
Kommunikasjon
Helsefremmende arbeid
Yrkesutøvelse innen helse- og omsorgsfaget
Praksisoppgaver i forhold til arbeid med barn
Arbeidspraksis i barnehage eller SFO

Læreplan
Kurset bygger på læreplanen for Helse- og sosialfag vg1 og Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2.

Instruktører
Karen Kristiansen (kursansvarlig)
Cecilie R. Jahren


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 20. januar 2014.