Pedagogisk verksted

Innhold på kurset:

Fellesfagsverkstedet er et tilbud for alle kursdeltakere og elever ved Ung Invest AIB i Drammen. Vi jobber mest med fagene norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag, men har ulike tilbud fra år til år, da vi sammen finner ut hva som er best for akkurat deg!

Vi vektlegger variasjon i undervisningen, jobber ofte tverrfaglig og prøver å bruke nye innfallsvinkler i møte med teorifagene. Arbeidsmetodene vi praktiserer er ulike, både i grupper og på individuell basis. Vår hovedprioritet er å legge til rette for et godt læringsmiljø hvor trivsel, mestring og læring står i fokus.

Kompetanseplaner fra videregående skole legges til grunn for undervisningen, men vi tilpasser etter den enkeltes behov.

Mål:
Det er også mulig å styrke dine kunnskaper i ett eller flere fag for å gå opp til ny eksamen i fag du har hatt tidligere (du må da meldes opp til privatist-eksamen i det aktuelle faget). Eller kanskje det er karakterer du mangler eller ønsker å forbedre?

 

Lærere
Hilde Bøhlum Hansen, Kjersti Venstad og Tone Haukvik


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 28. januar 2019.