Salg og service

Denne bransjen har et stort mangfold av yrker og jobbmuligheter. Ikke bare innen butikk og lager, men også innen transport og reiseliv. På dette kurset kan du prøve ut om dette er av interesse for deg. Vi legger opp til i størst mulig grad å gjøre praktiske oppgaver. Teorien knytter vi til de praktiske aktivitetene som vi utfører.

Læreplaner

Kurset bygger på læreplanen fra Vg1, Service og samferdsel.

Innhold på kurset

Service og kundebehandling - Salg/salgsteknikker - Reklame og markedsføring - PC-bruk- Drift av kantina til UngInvest AIB- Betjene UngInvests butikk - Drive UngInvests lager - Prøve ut forskjellige yrker innen salg og service gjennom utplassering/arbeidspraksis.

Mål

Målet med kurset er å gi deg et grunnlag for valg av videre skolegang eller arbeid

Instruktører:

Tom Ragnar Ness (kursansvarlig) og Truls Wold.


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 19. oktober 2018.