Salg og service

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Denne bransjen har et stort mangfold av yrker og jobbmuligheter. Ikke bare innen butikk og lager, men også innen transport og reiseliv. På dette kurset kan du prøve ut om dette er av interesse for deg. Vi legger opp til i størst mulig grad å gjøre praktiske oppgaver. Teorien knytter vi til de praktiske aktivitetene som vi utfører.

Læreplaner
Kurset bygger på læreplanen fra Vg1, Service og samferdsel.

Innhold på kurset
Service og kundebehandling - Salg/salgsteknikker - Reklame og markedsføring - PC-bruk- Drift av kantina til Arbeidsinstituttet (AI)- Betjene AIs butikk - Drive AIs lager - Prøve ut forskjellige yrker innen salg og service gjennom utplassering/arbeidspraksis

Mål
Målet med kurset er å gi deg et grunnlag for valg av videre skolegang eller arbeid

Instruktører
På Salg og Service finner Truls Wold (kursansvarlig)


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 18. desember 2017.