Vi har fire verksteder:

  • Design og Helse
  • Tre- og metall
  • Kreativt verksted/Salg og service 
  • Læringslaben.

Hver onsdag har vi felles miljødag der vi reiser på turer med ulike aktiviteter og innhold se glimt fra disse dagene http://youtu.be/Qk-YNgxgvo4.
På disse turene er det samarbeid, inkludering, sosialisering og fysisk aktivitet som står i fokus.

Her på Kongsberg består medarbeidergruppa av instruktører, lærer, rådgiver, leder og kontoravdelingen.
Som alle UngInvest-avdelingene har vi fortløpende inntak gjennom hele skoleåret. På det meste kan det være ca 24 kursdeltakere og elever her.
Sammen utgjør vi et levende og utviklende læringsmiljø. Alle ansatte er opptatt av at å skape et arbeidsmiljø,
hvor ungdommer og medarbeidere både trives og lærer noe hver dag.