Design og Helse

Innhold på kurset:
På verkstedet jobber vi med varierte oppgaver innenfor design og håndverksfaget.
Gjennom året vil du få mulighet til å arbeide kreativt med ulike materialer og uttrykk som for eksempel leire, tre, tekstil, maling, tegning mm.

Læreplaner:
Kurset tar hovedsakelig utgangspunkt i læreplanen for vg1 design og håndverk, men knyttes også opp til kompetansemål fra bygg og anleggsteknikk vg1.

Mål:
Målet med kurset er å gi et innblikk i ulike sider ved kunst og håndverksfaget.


Instruktører:
Jorunn Kallerud og June Ulberg


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 17. oktober 2018.