Kreativt verksted/Salg og service

Innhold på kurset: 
Som navnet tilsier er dette et verksted der vi øver opp og bruker kreativiten vår på ulike måter. Gjennom året vil du få mulighet til å arbeide kreativt i ulike programmer med ulike materialer og uttrykk. Vi jobber bla med temaene: våre digitale liv,  foto og bildebehandling, film og filmredigering, animasjon, gatekunst, mm.

Læreplaner: 
Kurset tar hovedsakelig utgangspunkt i læreplanen for vg1 medier og kommunikasjon, men gjennom året er vi også innom andre lærerplaner tilpasset oppgaver og prosjekter hver enkelt velger å jobber med. 

Mål:
Målet med kurset er å gi et innblikk i ulike måter å uttrykke seg kreativt på.


Instruktører:
Carina Musk-Andersen (permisjon) Truls Norheim


Publisert 4. mai 2016, oppdatert 17. oktober 2018.