Pedagogisk verksted

Til deg som ønsker å lære mer

Dette er verkstedet for deg som ønsker å jobbe med skolefag, slik at du kan bli best mulig forberedt til videre skolegang. Her kan du jobbe med fagene matematikk og naturfag og undervisningen foregår i små grupper, eller som selvstudium med veiledning. Vi bruker læreplaner fra videregående.

Vi har som mål å gi et tilbud som passer best mulig for alle som ønsker å lære mer.

Ansvarlig for kurset:
Thorstein Musk-Andersen


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.