Tre- og metall

Innhold på kurset:
Ved kurset vårt har vi praktisk opplæring i bruk av forskjellige sveisemaskiner, sliping, boring og dreiing.
På vårt mekaniske verksted har vi også muligheter for å ta på oss forskjellige oppdrag innen sveising og montering.

Læreplaner:
All opplæring følger deler av læreplanene til VG1 Teknisk og industriell produksjon (TIP)

Instruktører:
John Gunnar Sætherbakken, Øystein Omholt og Thorstein Musk-Andersen


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 19. oktober 2018.