Vår avdeling holder til like ved Vikersund i Modum kommune. 

Vi har 32 elev/kursdeltagerplasser fordelt på fire kurs.

Du kan velge mellom:

  • Treverksted
  • Kantine/katering
  • Mekanisk verksted
  • Servicekurset

Det siste kurset tilpasses deltakernes ønsker og behov.

 

Vi har også en flott læringslab hvor du har mulighet til å øve på teorifag, eller kanskje til og med fornye eksamen fra grunnskolen.  

Hos oss er det ni ansatte og ansattgruppen består av instruktører, lærer, rådgiver og kontoravdeling.

Vi ønsker at du som ungdom skal oppleve mestring, finne dine interesser og talenter og få lov til utvikle disse videre.
Vi bidrar til at du finner dine styrker og at du finner aktiviteter som er meningsfulle for deg.

Har du lyst til å oppleve fart og spenning, da er kanskje trialkjøring noe for deg? Hos oss har du muligheten.

Vi har samling hver morgen klokken 08.30 før kursene starter og hver uke har vi satt av tid til å være gjøre aktiviteter sammen,
det kan være fysiske aktiviteter som turgåing, ballspill eller bedriftsbesøk. For oss er kantina det naturlige samlingspunktet.
Det er her vi starter dagen sammen, og her spiser vi sammen.

Vi har et tett og godt samarbeid med videregående skole, slik at du skal få et godt utdanningsløp tilpasset akkurat deg og dine behov.
Vi samarbeider også med næringslivet noe som gir muligheter til å prøve ut et yrke og finne ut hvordan arbeidslivet fungerer.