Pedagogisk verksted

Har du lyst til å jobbe med teoretiske fag? Kanskje du kan tenke deg å avlegge fornyet grunnskoleeksamen i ett eller flere fag, eller kanskje du har lyst til å bruke noe av tiden din på UngInvest til å øve på fag du skal starte med til høsten?

Innhold på kurset:
Vi gir opplæring i matematikk, engelsk og norsk, og i noen tilfeller andre fag dersom du har spesielle ønsker.

Er du i ferd med å ta førerkort eller har interesse for biler eller bilsport, kan du få mulighet til å bruke noe av tiden din til å jobbe med førerkortboka, og hvis du har lyst kan du også få opplæring og muligheten til å skaffe deg juniorlisens for bilcross.

Læreplaner: 
Vi jobber i hovedsak med læreplaner i norsk, engelsk, matematikk og Krle på grunnskolenivå. Men vi har også mulighet til å jobbe med andre læreplaner hvis dine behov tilsier det.

Mål:
På læringslaben er det små grupper, og vi jobber på mange forskjellige nivå i fagene. Vi jobber for at alle skal få tilpasset opplæring, slik at ingen skal oppleve en dag på pedagogisk verksted uten å mestre. Alle har sin måte å lære på, og det tar vi på alvor. Vi har også tilgang til datamaskiner i opplæringen.

Noen ønsker å repetere, andre ønsker å lære noe nytt, og vi starter på det nivået du ønsker. Vi prøver å gjøre de teoretiske fagene så praktiske som mulig, og det fører til et tett samarbeid med de praktiske kursene våre.

Lærere på læringslaben:
Trine Lena Eiternes og Marianne Østerbø


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.