Service verkstedet

Synes du det høres spennende ut å jobbe med mennesker?  På dette kurset tar vi for oss hvordan vi på en god og profesjonell måte kan møte mennesker i en arbeidshverdag. Enten det er som kunder i en butikk eller innenfor barnehage, sfo, skole, helse og omsorg. Vi jobber mye med hvordan vi kan bruke positiv psykologi og et styrkebasert tenkesett i møte med mennesker og hvordan vi kommuniserer med mennesker i ulike livssituasjoner og alder. Dette kurset gir altså et innblikk i hvordan det er å jobbe med mennesker i ulike situasjoner og gir derfor et bredt bilde av hvordan det er å jobbe innenfor service og omsorgsyrker. Vi har et nært samarbeid med Kafe og Cateringkurset og har også fokus på kosthold.

Læreplaner
Kurset bygger i hovedsak på læreplanene fra Vg1, Service og samferdsel og helse og oppvekst.

Innhold på kurset
Service og kundebehandling - Salg/salgsteknikker - Reklame og markedsføring - PC-bruk-  Positiv psykologi og styrkebasert tenkesett – Serviceoppdrag i forbindelse med møter og arrangementer på Ung Invest AiB avd. Midtfylket - Prøve ut forskjellige yrker innen salg og service og omsorgsyrker gjennom utplassering/arbeidspraksis

 

Mål
Målet med kurset er å gi deg et grunnlag for valg av videre skolegang eller arbeid.

Instruktører
På Service finner du Tommy Bråthen (kursansvarlig)


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 17. januar 2018.