UngInvest AIB på Ringerike startet i 1987. Vi har plass til 40 elever/kursdeltakere fordelt på 4 kurs. Vi driver praktisk opplæring innenfor media (Fra skoleåret 2018/2019 gjør vi om mediekurset på Ringerike til Digital foto, design og håndverk) kantine, bygg og mekaniskefag. Videre har vi pedagogisk verksted hvor vi driver opplæring innenfor allmenfagene. Som de andre ai-avdelingene har vi inntak hele året.Vi holder til på Riseslette ( i de gamle lokalene til Hønefoss vgs)
Vi samarbeider med den videregående skolen om opplæring av ungdommer i delt løp, samt med det lokale næringsliv angående utplasseringer