Kantineverksted

Kantinas matblogg

Læreplaner
Kurset bygger på læreplanene fra VG1 innen restaurant- og matfag.

Innhold på kurset
Planlegging og produksjon av enkle lunsjretter, salater og bakverk. Klargjøring av lokaler, salg og opprydding. Renhold og hygiene er også viktige elementer på kurset, og har en fremtredende plass i løpet av kurstiden.
For å få bedre kjennskap til ulike yrker innenfor faget, eller arbeidslivet generelt, kan man bli utplassert i bedrift i kortere eller lengre perioder.

Mål
Målet med kurset er å gi hver enkelt et bedre grunnlag for videre valg av skolegang/yrke. Gjennom hyppige samtaler med instruktør, får ungdommen hjelp til å lage veikart for veien videre, bli klar over egne styrker og sette seg klare mål.

Instruktører
Anne Margrethe Parken
Ellen Nyhus Breili

John Arne Pettersen


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 17. oktober 2018.