Pedagogisk verksted

Her kan du jobbe med skolefag du ønsker å bli bedre i, slik at du kan bli best mulig forberedt til videre skolegang.

Undervisningen foregår i små grupper, eller som selvstudium med veiledning. Vi bruker læreplaner både fra ungdomsskole og videregående. Det er også mulig å ta opp igjen fag for å forbedre karakterer.

Vi har som mål å gi et tilbud som passer best mulig for alle som ønsker å lære mer.

Lærer: Rolf Simonsen


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.