Mekanisk verksted

På UngInvest AIB avd. Ringerike er mekanisk verksted bygget for å ligne mest mulig på et ordinært bilverksted. Det tas imot kundebiler for ulike reparasjoner og service som f.eks. oljeskift, bytte av bremser og dekkskift. Det er et eget kundemottak hvor ungdommene lærer å bestille deler, skrive arbeidsrapporter og fakturere. I tillegg jobbes det med biler som tilhører verkstedet.

Det gis mulighet for opplæring i sveising og dreiing.

Det gis opplæring etter læreplanene for Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg2 Kjøretøy. Det er et tett samarbeid med bransjen, og gode muligheter for utplassering innenfor ulike fagfelt.

 

Instruktører
Preben Skaarud
Kjell Arne Hunstad
Thomas Steingrimsen


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 13. november 2017.