Viser 542 ansatte fra Sentraladministrasjonen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Bente Irene Aaby Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Bente.Irene.Aaby@bfk.no
Anne Helen Aannestad Arbeidsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anne.Helen.Aannestad@bfk.no
Joep Aarts Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Joep.Aarts@bfk.no
Hilde Beate Aarø rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Hilde.Beate.Aaro@bfk.no
Hans-Petter Aasen Ikke definert Politikere Send e-post til Hans-Petter.Aasen@bfk.no
Anne Aasen Saksbehandler/Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til anne.aasen@bfk.no
Bjarne Andreas Aaserud Eiendomsforvalter Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Bjarne.Andreas.Aaserud@bfk.no
Tuva Damtjernhaug Aasland Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Tuva.Damtjernhaug.Aasland@ppt-ot.no
Erling Stein Aass Ingeniør Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Erling.Stein.Aass@bfk.no
Gunvor Abrahamsen OT-rådgiver-Hallingdal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten i Hallingdal Send e-post til Gunvor.Abrahamsen@gol.kommune.no
Gry Abrahamsen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Gry.Abrahamsen@bfk.no
Bayram Aksu renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til bayram.aksu@bfk.no
Rita Alexandersen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til rita.alexandersen@bfk.no
Frode Alm Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til frode.alm@bfk.no
Frede Ambrosen Ansatt Testavdelingen Testavdeling Send e-post til Frede.Ambrosen@bkr.no
Lisbeth Kaas Ambrosen økonomikonsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Lisbeth.Kaas.Ambrosen@bfk.no
Nancy Amundsen Ikke definert Politikere Send e-post til Nancy.Amundsen@bfk.no
Rita Starup Andersen Konsulent/HU-sekretær Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Rita.Starup.Andersen@bfk.no
Leif Chr Andersen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Leif.Chr.Andersen@bfk.no
Anne Lise Andersen renholdsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anne.Lise.Andersen@bfk.no
Anne Hetty Andersen Konsulent Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Anne.Hetty.Andersen@bfk.no
Geir Andersen PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Geir.Andersen@bfk.no
Monika Andreassen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Monika.Andreassen@bfk.no
Helge Andresen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Helge.Andresen@bfk.no
Christian Andvik Forvaltning- og utviklingssjef, Vedlikeholdssjef (konst.) Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Christian.Andvik@bfk.no
Alexander Angeltveit IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Alexander.Angeltveit@bfk.no
Vegar Arndal Personalsjef Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Vegar.Arndal@bfk.no
Laila Vang Arnesen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Laila.Vang.Arnesen@bfk.no
Cathrine Schjenken Arntsen Innkjøpsrådgiver Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Cathrine.Schjenken.Arntsen@bfk.no
Hilde Arnø Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Arno@bfk.no
Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Jan-Helge.Atteras@bfk.no
Sander Gebuhr Aulie IT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sander.aulie@bfk.no
Tora Flovik Aune rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Tora.Flovik.Aune@bfk.no
Frode Austad Samferdselsrådgiver Samferdselsavdelingen For gruppen BFK-SA_SAM-Alle Send e-post til Frode.Austad@bfk.no
Lola Awoyemi Ansatt Politikere Send e-post til Lola.Awoyemi@bfk.no
Egil Ax Ikke definert Politikere Send e-post til Egil.Ax@bfk.no
Parissa Azadi Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Parissa.Azadi@ppt-ot.no
Anne Kristine Bakke Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Anne.Kristine.Bakke@bfk.no
Borghild Iren Bakken Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Borghild.Iren.Bakken@bfk.no
Roger Basserud Fagkoordinator skole/drift Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til roger.basserud@bfk.no
Eilev Bekjorden Ikke definert Politikere Send e-post til eilev.bekjorden@bfk.no
Bjørn Bendiktsen IKT-ansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Bjorn.Bendiktsen@bfk.no
Per Øystein Bentstuen Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Per.Oystein.Bentstuen@bfk.no
Monica Myrvold Berg Ikke definert Politikere Send e-post til Monica.Myrvold.Berg@bfk.no
Erik Hørluck Berg Ikke definert Politikere Send e-post til Erik.Horluck.Berg@bfk.no
Morten Berg IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Morten.Berg@bfk.no
Bodil Onsaker Berg Spesialrådgiver fagopplæring Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Bodil.Onsaker.Berg@bfk.no
Berit Berg Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til berit.berg@ppt-ot.no
Berit Irene Berg Ikke definert Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Berit.Irene.Berg@ppt-ot.no
Torhild Helling Bergaplass Ikke definert Politikere Send e-post til Torhild.Helling.Bergaplass@bfk.no
Anne Line Nydal Berglia Spesialrådgiver strategi Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Anne.Line.Nydal.Berglia@bfk.no
Kate BergNilsen Arbeidsleder Renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kate.BergNilsen@bfk.no
Sigrun Bergseth rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Sigrun.Bergseth@bfk.no
Stine Bergsland Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Stine.Bergsland@bfk.no
Mona Bergstrøm renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til mona.bergstrom@bfk.no
Steinar Berthelsen Ikke definert Politikere Send e-post til Steinar.Berthelsen@bfk.no
May Britt Birkeland Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til May.britt.birkeland@bfk.no
Jan Bjerkgården Renholdsforvalter Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til jan.bjerkgarden@bfk.no
Gry Elisabeth Bjerknes OT-rådgiver-Hallingdal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten i Hallingdal Send e-post til Gry-Elisabeth.Bjerknes@gol.kommune.no
Bente Bjerknes Ass. Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til bente.bjerknes@bfk.no
Karin Bjerknes Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Karin.Bjerknes@bfk.no
Reidar Bjurstrøm enhetsleder Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til reidar.bjurstrom@bfk.no
Stine Rebni Bjørk Rådgiver folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Stine.Rebni.Bjork@bfk.no
Mona Anita Bjørnsrud konsulent/systemansvarlig Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til mona-anita.bjornsrud@bfk.no
Ine Gerlinde Blaas Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til ine.blaas@bfk.no
Anne Lise Blix Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Anne.Lise.Blix@bfk.no
Anne Kristine Blom Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Anne.Kristine.Blom@bfk.no
Anne Jorunn Borge Rådgiver Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Anne.Jorunn.Borge@bfk.no
Heidi Borgersen Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til heidi.borgersen@bfk.no
Hilde Braathen Finansrådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Braathen@bfk.no
Kristel Helene Brandser Pedagogisk - psykologisk rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Kristel.Brandser@bfk.no
Harald Brekke IKT-driftsmedarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til harald.brekke@bfk.no
Frøydis Aamodt Brekke Fagarbeider renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Froydis.Aamodt.Brekke@bfk.no
Marianne Brekke Konsulent Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til marianne.brekke@bfk.no
Torleiv Brekko Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til torleiv.brekko@bfk.no
Aleksander Bergerud Brenden Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Aleksander.Bergerud.Brenden@bfk.no
Gunhild Eidsberget Brenno Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Gunhild.Eidsberget.Brenno@bfk.no
Gørill Elisabeth Brodahl Prosjektleder Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Gorill.Elisabeth.Trelstad@bfk.no
Jens Christian Brosø Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til jens.broso@bfk.no
Sandra Bruflot Student Politikere Send e-post til Sandra.Bruflot@bfk.no
Raymond Bråten Fylkesøkonomisjef Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til raymond.braten@bfk.no
Finn Helge Bråthen Arbeidsleder BFKE Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Finn.Helge.Brathen@bfk.no
Gunhild Bråten Buene Arbeidsleder renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Gunhild.Braten.Buene@bfk.no
Janne Buhaug Leder Næringsutvikling, FoUI og Internasjonalisering Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Janne.Buhaug@bfk.no
Amra Buric renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til amra.buric@bfk.no
Kirsten Bøckman Leder Karriere Buskerud Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Kirsten.Bockman@karrierebuskerud.no
Halvor Bøhagen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Halvor.Bohagen@bfk.no
Tor Bernhard Bøhm IT Ansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til tor.bernhard.bohm@bfk.no
Kim Hauger Bølskog Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kim.Hauger.Bolskog@bfk.no
Lotte Carrasco Prosjektleder arkeologiske registreringer E16/Ringeriksbanen Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Lotte.Carrasco@bfk.no
Vedat Celayir Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til vedat.celayir@bfk.no
Cathrine Christoffersen Ikke definert Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Cathrine.Christoffersen@bfk.no
Rujira Coles Renholdssjef Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Rujira.Coles@bfk.no
Arve Conradsen Rådgiver Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til Arve.Conradsen@bfk.no
Joana Catarina Correia Sivilingeniør Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Joana.Catarina.Correia@bfk.no
William Dahal Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til William.Dahal@bfk.no
Michael Dahl Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Michael.Dahl@bfk.no
Jens Erik Dahl OT rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Jens.Erik.Dahl@bfk.no
William Aass Dahlen Integrasjonskonsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til william.dahlen@bfk.no
Mathias Dannevig Ikke definert Politikere Send e-post til Mathias.Dannevig@bfk.no
Indira Dargber renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Indira.Dargber@bfk.no
Kenneth Didriksen Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til kenneth.didriksen@ppt-ot.no
Zerina Djuliman Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til zerina.djuliman@bfk.no
Gerd-Mette Vatne Drabløs Rådgiver, avdelingsleder offentlig sektor Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Gerd-Mette.Drablos@bfk.no
Solfrid Duestad renholdsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til solfrid.duestad@bfk.no
Leif Michael Edelman Avdelingsleder, IKT-enheten Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til leif.edelman@bfk.no
Undis Lorch-Falch Edelman Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Undis.Lorch-Falch.Edelman@bfk.no
Dag Fjeld Edvardsen Ikke definert Politikere Send e-post til Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no
Anna Therese Ekeberg Lønningssjef Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Anna.Therese.Ekeberg@bfk.no
Morten Eken Rådgiver Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Morten.Eken@bfk.no
Bente Ellen Ekholdt Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Bente.Ellen.Ekholdt@bfk.no
Gro Ekkje Leder serviceenheten Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Gro.Ekkje@bfk.no
Mikael Elmstrøm Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Mikael.Elmstrom@bfk.no
Milikreme Elshani renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til milikreme.elshani@bfk.no
Sadi Emeci Ikke definert Politikere Send e-post til Sadi.Emeci@bfk.no
Karl Petter Endrerud Leder/PP- rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Karl.Petter.Endrerud@bfk.no
Maren Skogstrøm Endrerud PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Maren.Skogstrom.Endrerud@bfk.no
Mathilde Skogstrøm Endrerud Konsulent Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Mathilde.Skogstrom.Endrerud@bfk.no
Martin Engeli Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Martin.Engeli@bfk.no
Bjørnar Engen IT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Bjornar.Engen@bfk.no
Hilde Karin Engerud renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Hilde.Karin.Engerud@bfk.no
David Engeskaug IT-medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til david.engeskaug@bfk.no
Tonje Eriksen konsulent / saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Tonje.Eriksen@bfk.no
Gunn Eriksen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til gunn.eriksen@bfk.no
Hilde Eriksen Rådgiver i Enhet for kunst og kultur. Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til hilde.eriksen@bfk.no
Mona Eriksen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til mona.eriksen@bfk.no
Morten Eriksrød Ikke definert Politikere Send e-post til Morten.Eriksrod@bfk.no
Alexander L Eriksson IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til alexander.eriksson@bfk.no
Ågot Espeland OT-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Agot.Espeland@bfk.no
Kirsti Evanger Webansvarlig Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen Send e-post til kirsti.evanger@bfk.no
Trude Margrethe Fagerheim Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Trude.M.Fagerheim@bfk.no
Kara Fetiye Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kara.Fetiye@bfk.no
Ann Kristin Schjørlien Finsrud Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ann.Kristin.Schjorlien.Finsrud@bfk.no
Jan Chr Fjeld Arbeidsleder/formann Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Jan.Chr.Fjeld@bfk.no
Ylva Lise Fjeldavli PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Ylva.Lise.Fjeldavli@bfk.no
Mette Flaten ass.regnskapssjef Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til Mette.Flaten@bfk.no
Elisabeth Flathus Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til elisabeth.flathus@bfk.no
Øyvind Flatland Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Oyvind.Flatland@karrierebuskerud.no
Lene Flåto PPU-student Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Lene.Flato@bfk.no
Anne Helene Formo Arbeidsleder renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anne.Helene.Formo@bfk.no
Thomas Fosen Ikke definert Politikere Send e-post til Thomas.Fosen@bfk.no
Heidi Foss Dalen Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Heidi.Foss.Dalen@ppt-ot.no
Anders Fossum Overingeniør Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til anders.fossum@bfk.no
Hege Irene Fossum Ansatt Politikere Send e-post til Hege.Irene.Fossum2@bfk.no
Stian Fredriksen OT-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Stian.Fredriksen@bfk.no
Guendulene Libres Frislid renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Guendulene.Libres.Frislid@bfk.no
Thomas Andre Fritsø Konsulent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Thomas.Andre.Fritso@bfk.no
Per Henning Fuhre IKT Ansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til per.fuhre@bfk.no
Ragnhild Johanne Funner Saksbehandler Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Ragnhild.Johanne.Funner@bfk.no
Andzelika Furmanczyk Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til andzelika.furmanczyk@bfk.no
Stig Elvis Furset Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Stig.Elvis.Furset@bfk.no
Hanne Garås fylkesadvokat Kvalitetsavdelingen Fylkesadvokater Send e-post til hanne.garas@bfk.no
Steinar Geitle Vaktmester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til steinar.geitle@bfk.no
Ivar Gevelt Driftleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til ivar.gevelt@bfk.no
Trine Elisabeth Gilhuus Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Trine.Elisabeth.Gilhuus@ppt-ot.no
Peter Gjefle Ehandelsansvarlig Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Peter.Gjefle@bfk.no
Ine Gjellebæk Samferdselsrådgiver Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Ine.Gjellebek@bfk.no
Knut Gjerde Ikke definert Politikere Send e-post til Knut.Gjerde@bfk.no
Caroline Gjesmoe PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Caroline.Gjesmoe@bfk.no
Margrethe Gjessing Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Margrethe.Gessing@bfk.no
Magnhild Vassli Gjære Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Magnhild.Vassli.Gjere@ppt-ot.no
Edyta Agnieszka Godziszewska Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Edyta.Agnieszka.Godziszewska@bfk.no
Elvir Golo Vaktmester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til elvir.golo@bfk.no
Stein Gramstad PP-Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til stein.gramstad@ppt-ot.no
Henrik Arosenius Graver IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Henrik.Arosenius.Graver@bfk.no
Ingerid Eikeland Gregusson Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Ingerid.Eikeland.Gregusson@ppt-ot.no
Jørgen Greiner Kulturarbeider med IKT-kompetanse Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jorgen.Greiner@bfk.no
Lina Grigaleviciene Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Lina.Grigaleviciene@bfk.no
Maria Grishina Saksbehandler Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Maria.Grishina@bfk.no
Ewa Irena Grzymala Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ewa.Irena.Grzymala@bfk.no
Vera Grønborg rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Vera.Gronborg@bfk.no
Marianne Grøndahl Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til marianne.grondahl@ppt-ot.no
Nina Grønningsæter Rådgiver/adjunkt Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til nina.gronningseter@karrierebuskerud.no
Kim Ståle Grønvold Tømrermester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kim.Stale.Gronvold@bfk.no
Liv Olaug Rudi Grøtjorden Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Liv.Olaug.Rudi.Grotjorden@bfk.no
Emira Gujic renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Emira.Gujic@bfk.no
Kai Sindre Gunderhuset IT Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til kai.gunderhuset@bfk.no
Tove Gundersby Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til tove.gundersby@bfk.no
Mathea Gundesø Lærling Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Mathea.Gundeso@bfk.no
Berit Gustavsen OT-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Berit.Gustavsen@bfk.no
Henrik Gustavsen Konsulent IKT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til henrik.gustavsen@bfk.no
Mariann Gustavsen Formidlingsleder Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til mariann.gustavsen@bfk.no
Zekine Gøk renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til zekine.gok@bfk.no
Fatma Gøzet Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Fatma.Gozet@bfk.no
Eli Cathrine Hagen Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Eli.Cathrine.Hagen@bfk.no
Kjersti Hagen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Kjersti.Hagen@bfk.no
Anita Hagen-Vist Renholdsopperatør Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Anita.Hagen@bfk.no
Grethe Hald Konsulent Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Grethe.Hald@bfk.no
Randi Haldorsen Fagleder folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Randi.Haldorsen@bfk.no
Hans Halfdansen-Rødby Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Hans.Halfdansen-Rodby@bfk.no
Kjersti Morseth Hallerud fagleder plan Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Kjersti.Morseth.Hallerud@bfk.no
Anne Marie Halling Fagarbeider renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anne.Marie.Halling@bfk.no
Grete Nordgård Halvorsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Grete.Nordgard.Halvorsen@bfk.no
Hege Hamre Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Hege.Hamre@bfk.no
Ann Kristin Hansen Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til ann.kristin.hansen@bfk.no
Frode Hansen Avdelingsleder IKT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Frode.Hansen@bfk.no
Mai Liss Hansen Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Mai.Liss.Hansen@bfk.no
Marthe Regine Ringdal Hansen PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Marthe.Regine.Ringdal.Hansen@bfk.no
Wera Hansen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til wera.hansen@bfk.no
Tryggve Hanssen Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Tryggve.Hanssen@bfk.no
John Arild Hanssen Spesialrådgiver IKT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til John-Arild.Hanssen@bfk.no
Bjørn Haraldsen Prosjektleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Bjorn.Haraldsen@bfk.no
Nina Haug kantineleder Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Nina.haug@bfk.no
Vidar Arne Haugen BFK Eiendom. Eiendomsforvalter Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Vidar.Arne.Haugen@bfk.no
Joakim Haugen IKT fagarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Joakim.Haugen@bfk.no
Magnhild Haugerud Arbeidsleder renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til magnhild.haugerud@bfk.no
Gunnar Haugerud Samferdselsrådgiver Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Gunnar.Haugerud@bfk.no
Reidun Dale Haugestad Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Reidun.Dale.Haugestad@bfk.no
Berit Haugland PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Berit.Haugland@bfk.no
Iselin Haugo Ikke definert Politikere Send e-post til Iselin.Haugo@bfk.no
Anita Haverstad Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anita.Haverstad@bfk.no
Christian Paulsen Hazeland Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til christian.paulsen.hazeland@bfk.no
Tuva Heen Enhetsleder inntak Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til Tuva.Heen@bfk.no
Edna Helgerud renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til edna.helgerud@bfk.no
Lene Christin Helgesen Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Lene.Christin.Helgesen@bfk.no
Ove Helgheim faglærer Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til ove.helgheim@bfk.no
Kristine Helland Seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Kristine.Helland@bfk.no
Henrik Helle IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til henrik.helle@bfk.no
Vera Henden Ikke definert Politikere Send e-post til Vera.Henden@bfk.no
Ingrid Henjum OT-rådgiver-Hallingdal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten i Hallingdal Send e-post til Ingrid.Henjum@gol.kommune.no
Edny Anita Henriksen Renholder/praktisk leder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Edny.Anita.Henriksen@bfk.no
Magnus Herstad Ikke definert Politikere Send e-post til Magnus.Herstad@bfk.no
Nils Morten Bjørgar Histøl Konsulent Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Nils.Morten.Bjorgar.Histol@bfk.no
Majen Kristine Hjorth Forvalter / HVO Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Majen.Kristine.Hjorth@bfk.no
Håvard Hoftun fagleder arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Havard.Hoftun@bfk.no
Gro Tvedt Hollevik Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Gro.Tvedt.Hollevik@ppt-ot.no
Grete Echholt Holm Konsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Grete.Echholt.Holm@bfk.no
Magnus Holm Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Magnus.Holm@bfk.no
Mona Holmquist renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til mona.holmquist@bfk.no
Britt Homstvedt Ikke definert Politikere Send e-post til Britt.Homstvedt@bfk.no
Olav Fjeldheim Horne Leder av Fagopplæringsseksjonen Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Olav.Fjeldheim.Horne@bfk.no
Anne-Grethe Fusche Hornli Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anne-Grethe.Fusche.Hornli@bfk.no
Bodil Jenssen Houg Inspektør Kvalitetsavdelingen Ombudene Send e-post til Bodil.Jenssen.Houg@bfk.no
Åse Marit Hovden Fysioterapeut/rådgiver Friskliv Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Ase.Marit.Hovden@bfk.no
Lars Hovland rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til lars.hovland@bfk.no
Bjorn Hrobjartsson Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Bjorn.Hrobjartsson@bfk.no
Kjersti Bærug Hulbakk Spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Kjersti.Berug.Hulbakk@bfk.no
Knut Olav Hulbakviken Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Knut.Olav.Hulbakviken@bfk.no
Anne Hurum Leder eksamensseksjonen Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Anne.Hurum@bfk.no
Trine Elisabeth Johnsen Husaas Konstituert personalsjef Kvalitetsavdelingen Fylkesadvokater Send e-post til Trine.Elisabeth.Johnsen.Husaas@bfk.no
Lars Husby Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til lars.husby@ppt-ot.no
Arne Hvinden Rådgiver Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til arne.hvinden@bfk.no
Tonje Hyggen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til tonje.hyggen@bfk.no
Unni Høsøien Leder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til unni.hosoien@karrierebuskerud.no
Heidi Marie Høydal PP - rådgiver FOU team Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Heidi.Marie.Hoydal@bfk.no
Magne Høyer Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Hoyer@bfk.no
Mette Indrehus rådgiver/ filmprodusent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Mette.Indrehus@bfk.no
Simen Elgen Isaksen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Simen.Elgen.Isaksen@bfk.no
Marianne Israelsen Seksjonsleder Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Marianne.Israelsen@bfk.no
Turid Wickstrand Iversen Ikke definert Politikere Send e-post til turid.wickstrand.iversen@bfk.no
Kari Helene Iversen B. Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kari.Helene.Iversen.B@bfk.no
Lill Carin Jacobsen DKS-koordinator Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Lill.Carin.Jacobsen@bfk.no
Ingjerd Jakobsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til ingjerd.jakobsen@bfk.no
Bente Synnøve Jakobsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Bente.Synnove.Jakobsen@bfk.no
Kate Jansen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Kate.Jansen@bfk.no
Ove Andre Jansen Økonomikonsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Ove.Andre.Jansen@bfk.no
Lene Jensen Seksjonsleder KPS Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til lene.jensen@bfk.no
Jørn Erik Jensen Rådgiver Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Jorn.Erik.Jensen@bfk.no
Marie Sørby Jensen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Marie.Sorby.Jensen@ppt-ot.no
Hege Løvfall Jensen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Hege.Lovfall.Jensen@bfk.no
Hanne Jenset Rådgiver, Vernepleier, Spesialpedagog Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Hanne.Jenset@bfk.no
Terje Jensrud Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til terje.jensrud@ppt-ot.no
Heidi Meese Johannessen Prosjektleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Heidi.Meese.Johannessen@bfk.no
Trond Johansen Bedriftsrådgiver Politikere Send e-post til Trond.Johansen@bfk.no
Sverre Johansen Regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til sverre.johansen@bfk.no
Kai Johansen Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Kai.Johansen@bfk.no
Gerd Johnsen Ikke definert Politikere Send e-post til gerd.johnsen@bfk.no
Anne Marit Jordheim Konsulent Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Anne.Marit.Jordheim@bfk.no
Randi Helene Jordnes Fagarbeider renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Randi.Helene.Jordnes@bfk.no
Frida Jørgensen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Frida.Jorgensen@bfk.no
Arne Jørstad Ikke definert Politikere Send e-post til Arne.Jorstad@bfk.no
Ivar Jørstad tradisjonshåndverker Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ivar.Jorstad@bfk.no
Bjørn Kaarstein Integrasjon, Arkitektur Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Bjorn.Kaarstein@bfk.no
Aleksandra Haugerud Kaasa IT Konsulent/Faggruppeleder Nettverk Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Aleksandra.Haugerud.Kaasa@bfk.no
Svein Kallerud Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til svein.kallerud@bfk.no
Inger Karlberg rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Inger.Karlberg@bfk.no
Per Andre Karlsen Lærling Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Per.Andre.Karlsen@bfk.no
Fredrik Lyder Karlsen Leder ppot Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Fredrik.Lyder.Karlsen@bfk.no
Christoffer Lyster Karlsen IKT-medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Christoffer.Lyster.Karlsen@bfk.no
Espen Karstensen Statistikk, analyse, prosjektledelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Espen.Karstensen@bfk.no
Lavrans Kierulf Trainee Politikere Send e-post til Lavrans.Kierulf@bfk.no
Øyvind Kirkerud Driftsleder BFKE Åssiden vgs Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Oyvind.Kirkerud@bfk.no
Renata Kizliene Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Renata.Kizliene@bfk.no
Marius Eldar Kjendlie IKT-Servicetekniker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marius.Eldar.Kjendlie@bfk.no
Olaf Rune Kjenner Saksbehandler Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Olaf.Rune.Kjenner@bfk.no
Rune Kjølstad Ikke definert Politikere Send e-post til Rune.Kjolstad@bfk.no
Iris Alexandra Kjørstad Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Iris.Alexandra.Kjorstad@bfk.no
Sissel Kleven Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Sissel.Kleven@bfk.no
Stig Kleven Utviklingskonsulent Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Stig.Kleven@bfk.no
Anna Klich Konsulent Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Anna.Klich@bfk.no
Geir Morten Klype Vaktmester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Geir.Morten.Klype@bfk.no
Håkon Viker Knappen Bibliotekar Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Hakon.Viker.Knappen@bfk.no
Håkon Knudsen Ikke definert Politikere Send e-post til Hakon.Knudsen@bfk.no
Turid Kolstadløkken fylkeskonservator Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til turid.kolstadlokken@bfk.no
Heidi Kongsjorden Saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Heidi.Kongsjorden@bfk.no
Terje Vegard Kopperud Ikke definert Politikere Send e-post til Terje.Vegard.Kopperud@bfk.no
Ellen Korvald prosjektleder Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Kristin Kragh Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Kristin.Kragh@ppt-ot.no
Thomas Krekling Prosjektleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Thomas.Krekling@bfk.no
Liv Bernice Kristensen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Liv.Bernice.Kristensen@bfk.no
Ragnhild Kristiansen pedagogisk psykologisk rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Ragnhild.Kristiansen@bfk.no
Vibeke Kristiansen Sekretær Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til vibeke.kristiansen@karrierebuskerud.no
Astrid Kristiansen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til astrid.kristiansen@bfk.no
Jean Kristoffersen Kantineassistent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til jean.kristoffersen@bfk.no
Petter Von Krogh Prosjektleder, Lukter det Framtid Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Petter.von.Krogh@bfk.no
Ppotk Kurs Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal
Julie Kvaløy Rådgiver personalavdelingen BFK Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Julie.Kvaloy@bfk.no
Tone Kvåle Spesialrådgiver Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til tone.kvale@bfk.no
Else Irene Langedal Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Else.Irene.Langedal@bfk.no
Morgan Langfeldt Ikke definert Politikere Send e-post til Morgan.Langfeldt@bfk.no
Synnøve Langholm Konsulent Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Synnove.Langholm@bfk.no
Trude Langvasbråten Rådgiver Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Trude.Langvasbraten@bfk.no
Asbjørn Langås Ansatt Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til asbjorn.langas@ppt-ot.no
Eli Britt Larsen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Eli.Britt.Larsen@bfk.no
Anne Grethe Lauritzen Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Anne.Grethe.Lauritzen@bfk.no
Mau Van Le Saksbehandler Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Mau.Van.Le@bfk.no
Per Christian Lervik Avdelingsleder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til per.lervik@pbkarriere.no
Anne Lise Lervåg Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Anne.Lise.Lervag@bfk.no
Geir Lesteberg IT-sjef Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Geir.Lesteberg@bfk.no
Kasper Dariusz Leszczynski Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kasper.Dariusz.Leszczynski@bfk.no
Irene Stenberg Letmolie Rådgiver Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Irene.Stenberg.Letmolie@ppt-ot.no
Lise-Berith Lian Rådgiver friluftsliv Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Lise-Berith.Lian@bfk.no
Marte Anniken Lie Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Marte.Anniken.Lie@bfk.no
Line Lillebuen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til line.lillebuen@bfk.no
Sebastian Lippert Driftsansvarlig IT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til sebastian.lippert@bfk.no
Sarah Wahlberg Lund rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Sarah.Wahlberg.Lund@bfk.no
Lise Nygård Lund Ikke definert Politikere Send e-post til Lise.Nygard.Lund@bfk.no
Birte Leine Lunden Saksbehandler Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Birte.Leine.Lunden@bfk.no
Ulrik Løitegård Fagarbeider renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ulrik.Loitegard@bfk.no
Glenn Terje Løken prosjektleder tilstandsregistrering Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Glenn.Terje.Loken@bfk.no
Per Gunnar Løkseth Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Per.Gunnar.Lokseth@bfk.no
Terje Øverland Lønseth Rådgiver Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Terje.Overland.Lonseth@bfk.no
Tove Løvdal Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til tove.lovdal@bfk.no
Katherine Mabao Renhold operatør Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Katherine.Mabao@bfk.no
Mona Madsen Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til mona.madsen@bfk.no
Trine Magnus Næringsrådgiver Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trine.Magnus@bfk.no
Christina Ilmork Martinsen Søker på stilling som rådgiver innenfor areal- og samfunnsplanlegging Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Christina.Martinsen@bfk.no
Mette Martinsen Sekretær Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Mette.Martinsen@ppt-ot.no
Kevin Martinsen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kevin.Martinsen@bfk.no
Gunn-Torill Mathisen Ikke definert Politikere Send e-post til Gunn-Torill.Mathisen@bfk.no
Hanne Lisa Matt Ikke definert Politikere Send e-post til Hanne.Lisa.Matt@bfk.no
Eva Medbøen PP-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Eva.Medboen@bfk.no
Anja Sveinsdatter Melvær feltkoordinator/saksbehandler (arkeologi) Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Anja.Sveinsdatter.Melver@bfk.no
Silje Melås Ikke definert Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Silje.Melas@bfk.no
Linda Christine Mikkelsen Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Linda.Christine.Mikkelsen@bfk.no
Trond Minken Biblioteksjef Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Trond.Minken@bfk.no
Tone Mjøs Stabs- og kvalitetssjef Kvalitetsavdelingen Fylkesadvokater Send e-post til Tone.Mjos@bfk.no
Yulan Mo Kantine - Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til yulan.mo@bfk.no
Ida Moen Konsulent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Ida.Moen@bfk.no
Birgit Frøystad Moen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til Birgit.Froystad.Moen@bfk.no
Kristian August Moen Konsulent Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Kristian.August.Moen@bfk.no
Zahra Moini Rådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til zahra.moini@bfk.no
Lars Geir Mortensen Forhandlingsleder Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Lars.Geir.Mortensen@bfk.no
Terje Muggerud senioringeniør / prosjektleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Terje.Muggerud@bfk.no
Trond Myrland Internasjonal rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trond.Myrland@bfk.no
Tone Charlotte Mæhlum Konsulent Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Tone.Charlotte.Mehlum@bfk.no
Shoaib Karim Naeem Ikke definert Politikere Send e-post til Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no
Hanne Nerdrum Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til hanne.nerdrum@ppt-ot.no
Øyvind Nese Prosjektleder Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Oyvind.Nese@bfk.no
Sara Sofia Neves Teixeira Ikke jobb Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Sara.Sofia.Teixeira.Neves@bfk.no
Van Thi Nguyen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til van.nguyen@bfk.no
Rune Greger Nicolaysen Ansatt Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Rune.Greger.Nicolaysen@ppt-ot.no
Wenche Nilsen Renholdsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til wenche.nilsen@bfk.no
Ronny Aksel Nilsen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ronny.Aksel.Nilsen@bfk.no
Viktoria Øverli Nilsen Praksiselev Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til viktoria.overli.nilsen@bfk.no
Odd Nilsen Driftsleder BFKE Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Odd.Nilsen@bfk.no
Jan Christian Bjørge Nilsen IKT driftstekniker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jan.Christian.Bjorge.Nilsen@bfk.no
Siri Willstrøm Nilsen Personalrådgiver Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Siri.Willstrom.Nilsen@bfk.no
Gerd Hennie Nilsen Arbeidsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Gerd.Hennie.Nilsen@bfk.no
Magne Nilsen Rådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til magne.nilsen@bfk.no
Camilla Plocinski Nilsen rådgiver Buskerud bygningsvernsenter Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Camilla.Plocinski.Nilsen@bfk.no
Anne Nordahl Fagleder merkantil Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Anne.Nordahl@bfk.no
Ronni Larsen Nordeng Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Ronni.Larsen.Nordeng@bfk.no
Kjell Norseth Gårdsarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kjell.Norseth@bfk.no
Svein Helge Nygard Fagkonsulent / Adjunkt Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Svein.Helge.Nygard@bfk.no
Kjetil Nyhus Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kjetil.Nyhus@bfk.no
Ann M. Olsen Ansatt Testavdelingen Testavdeling Send e-post til ann.olsen@bkr.no
Jon Endre Røed Olsen Enhetsleder Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jon.Endre.Roed.Olsen@bfk.no
Kathe Vivian Olsen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kathe.Vivian.Olsen@bfk.no
Sidsel Margrethe Olsen PPOT-rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Sidsel.Margrethe.Olsen@bfk.no
Tone Olsen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til tone.olsen@bfk.no
Renate Reistad Olsnes Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Renate.Reistad.Olsnes@bfk.no
Alf Elling Omholt Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Alf.Elling.Omholt@bfk.no
Jan Christer Orsteen IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jan.Christer.Orsteen@bfk.no
Zuzanna Orzecka Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Zuzanna.Orzecka@bfk.no
Vivian Ozalbo OT-rådgiver-Hallingdal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten i Hallingdal Send e-post til Vivian-Mari.Ozalbo@gol.kommune.no
Sirje Paju Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Sirje.Paju@bfk.no
Morten Paulsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Morten.Paulsen@bfk.no
Lisbeth Paulsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til lisbeth.paulsen@bfk.no
Siri Karine Udnes Paulsen Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til siri.paulsen@bfk.no
Jorunn Pedersen konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til jorunn.pedersen@bfk.no
Sten Gunnar Pedersen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Sten.Gunnar.Pedersen@bfk.no
Ingunn Ek Pedersen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ingunn.Ek.Pedersen@bfk.no
Britt Elisabeth Pedersen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Britt.Elisabeth.Pedersen@bfk.no
Bjørn Ingvoll Pedersen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Bjorn.Ingvoll.Pedersen@bfk.no
Ellen Anne Pedersen rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ellen.Anne.Pedersen@bfk.no
Even Pedersen Eiendomsforvalter Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Even.Pedersen@bfk.no
Zahida Pehlivanovic Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til zahida.pehlivanovic@bfk.no
Nongnooch Pengaree Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til nongnooch.pengaree@bfk.no
Zeliha Pervane renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Zeliha.Pervane@bfk.no
Børre Pettersen Ikke definert Politikere Send e-post til Borre.Pettersen@bfk.no
Svein-Ove Pettersen Konsulent Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Svein-Ove.Pettersen@bfk.no
Steinar Pettersen Vaktmester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Steinar.Pettersen@bfk.no
Benedikte Pettersen Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Benedikte.Pettersen@bfk.no
Espen Kristian Pettersen IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Espen.Pettersen@bfk.no
Indira Poljarevic Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Indira.Poljarevic@bfk.no
Marit Portaasen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til marit.portaasen@bfk.no
Anna Prokopenkova Konsulent Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Anna.Prokopenkova@ppt-ot.no
Bjørn Egil Rabben IKT-teknikker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til bjorn.egil.rabben@bfk.no
Thea Hellbardt Raddum rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Thea.Hellbardt.Raddum@bfk.no
Aud Ragnhildsrud Ass.regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til aud.ragnhildsrud@bfk.no
Stein Ramberg Ikke definert Politikere Send e-post til Stein.Ramberg@bfk.no
Torill Ramse renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Torill.Ramse@bfk.no
Kari Randen Daglig leder Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Kari.Randen@bfk.no
Beate Ranheim Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til beate.ranheim@bfk.no
David Rasmussen IKT-Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til david.rasmussen@bfk.no
Maaikel Reiber Leder kontraktsteam Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Maaikel.Reiber@bfk.no
Åse Gunn G. Reierth Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ase.Gunn.G.Reierth@bfk.no
Hilde Reine Leder fagenhet plan, miljø og folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Hilde.Reine@bfk.no
Lena Marie Reitan Ikke definert Politikere Send e-post til Lena.Marie.Reitan@bfk.no
Frank Reite Vaktmester Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Frank.Reite@bfk.no
Halgeir Kjønås Rennehvammen IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Halgeir.Kjonas.Rennehvammen@bfk.no
Arne Rinde IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Arne.Rinde@bfk.no
Grethe Ringheim Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Grethe.Ringheim@bfk.no
Kjell Steinar Rinnaas arbeidsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kjell.Steinar.Rinnaas@bfk.no
Kaius Rissanen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kaius.Rissanen@bfk.no
Morten M Roen Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Morten.M.Roen@bfk.no
Karen Johanne Rognerud Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Karen.Johanne.Rognerud@bfk.no
Gabriela Rustad Sekretær Kongsberg/Numedal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Gabriela.Rustad@ppt-ot.no
Sigurd Ole Ruud Konsulent Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Sigurd.Ole.Ruud@bfk.no
Roger Ryberg Fylkesordfører Politikere Send e-post til Roger.Ryberg@bfk.no
Gotfred Rygh Ikke definert Politikere Send e-post til gotfred.rygh@bfk.no
Lars-Andreas Rød Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Lars-Andreas.Rod@bfk.no
Jannicke Røgler Bibliotekrådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Jannicke.Rogler@bfk.no
Mette Røine konsulent Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Mette.Roine@bfk.no
Cathrine Røkaas Prosjektleder/innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til cathrine.rokaas@bfk.no
Bjørg Rønning Konsulent Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Bjorg.Ronning@ppt-ot.no
Pål Terje Rørby Ikke definert Politikere Send e-post til Pal.Terje.Rorby@bfk.no
Nina Helene Rørmark Innkjøpsleder Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Nina.Helene.Rormark@bfk.no
Jon Løberg Røsberg Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jon.Loberg.Rosberg@bfk.no
Natalia Sadenova Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Natalia.Sadenova@bfk.no
Anne Sagen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anne.Sagen@bfk.no
Dan-Alexander Schumann Sageng IKT Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til alexander.schumann@bfk.no
Ragnhild Birgitte Schumann Sageng IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til ragnhild.sageng@bfk.no
Sevim Sakalli Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Sevim.Sakalli@bfk.no
Anne Sandum Ikke definert Politikere Send e-post til anne.sandum@bfk.no
Manfred Schnell PP-Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Manfred.Schnell@bfk.no
Marianne Schulte Fagleder Helpdesk Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marianne.Schulte@bfk.no
Jon-Christopher Schumann IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til jon.schumann@bfk.no
Kim Erik Sembsmoen IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kim.Erik.Sembsmoen@bfk.no
Nusreta Serdar renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Nusreta.Serdar@bfk.no
Arnt Sevlejordet Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til arnt.sevlejordet@bfk.no
Shabana Shahab Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Shabana.Shahab@bfk.no
Krityendra Sharma Medarbeider Testavdelingen Testavdeling Send e-post til Krityendra.Sharma@bfk.no
Ku Say Shwe Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ku.Say.Shwe@bfk.no
Fatma Siddique Lærling Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Fatma.Siddique@bfk.no
Ana Maria Silva-Harper Ikke definert Politikere Send e-post til ana.silva-harper@bfk.no
Ellen Gustavsen Simensen Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til ellen.g.simensen@karrierebuskerud.no
Amarjit Singh Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til amarjit.singh@bfk.no
Airidas Sinkunas IKT lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Airidas.Sinkunas@bfk.no
Monica Adele Sjaavaag Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Monica.Adele.Sjaavaag@bfk.no
Reidar Arnstein Sjøthun Driftsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Reidar.Arnstein.Sjothun@bfk.no
Magne Skaalvik Prosjektleder Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Skaalvik@bfk.no
Karin Skarseth Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til karin.skarseth@bfk.no
Sebastian Ødegård Skaug Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sebastian.Odegard.Skaug@bfk.no
Olav Skinnes Ikke definert Politikere Send e-post til Olav.Skinnes@bfk.no
Laila Marie Skistad Tillitsvalgt Hovedtillitsvalgte-Hovedverneombud Hovedtillitsvalgte Send e-post til Laila.Marie.Skistad@bfk.no
Solveig Skorta Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til solveig.skorta@bfk.no
Anita Skretteberg Ikke definert Politikere Send e-post til Anita.Skretteberg@bfk.no
Vija Skuknese KONTORMEDARBEIDER/EKSPEDISJON Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Vija.Skuknese@bfk.no
Bjørg Skår Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til bjorg.skar@bfk.no
Lars Rannestad Slang Fagarbeider Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Lars.Rannestad.Slang@bfk.no
Trym Andersen Sletten Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Trym.Andersen.Sletten@bfk.no
Bernhard Sluttet (testbruker) Testbruker Testavdelingen TestSeksjon02
Georg N. Smedhus Fylkesrådmann Fylkesrådmann Fylkesrådmannen Send e-post til Georg.N.Smedhus@bfk.no
Vidar Smith Elektromontør. L-sertifikat Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til vidar.smith@bfk.no
Gro Ryghseter Solberg samferdselssjef Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no
Silja Solberg Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til silja.solberg@bfk.no
Jakob Saasen Solum Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jakob.Saasen.Solum@bfk.no
Jorunn Sommerstad Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til jorunn.sommerstad@ppt-ot.no
Kjerstin Spångberg Prosjektleder Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til Kjerstin.Spangberg@bfk.no
Ronny Vidar Steen Arbeidsleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ronny.Vidar.Steen@bfk.no
John Steen Avdelingsleder IKT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til john.steen@bfk.no
Ingrid Stegavik IKT-ansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til ingrid.stegavik@bfk.no
Reidun Stein OT-rådgiver-Hallingdal Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten i Hallingdal Send e-post til Reidun.Stein@bfk.no
Åge Sund rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Age.Sund@bfk.no
Henning Sundhaugen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til henning.sundhaugen@k-ikt.no
Jannicke Suren Lærling Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Jannicke.Suren@bfk.no
Tor Svanes Forvalter i renholdsavd. Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til tor.svanes@bfk.no
Bjørn Svendsen Rådgiver Samferdselsavdelingen Samferdselsavdelingen Send e-post til bjorn.svendsen@bfk.no
Kjell Svendsen IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til kjell.svendsen@bfk.no
Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonssjef Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen Send e-post til Guro.Hegna.Svendsen@bfk.no
Suwan Buddeemee Svendsen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til suwan.buddeemee@bfk.no
Jadwiga Sztill Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til jadwiga.sztill@bfk.no
Astrid Sælebakke Fagarbeider renhold Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til astrid.selebakke@bfk.no
Camilla Sørbye Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Camilla.Sorbye@bfk.no
Ståle Sørensen billedkunstner Politikere Send e-post til stale.sorensen@bfk.no
Tommy Sørnes Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Tommy.Sornes@bfk.no
Amy Tannum Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Amy.Tannum@Karrierebuskerud.no
Sigrid Thielemann Ikke definert Politikere Send e-post til Sigrid.Thielemann@bfk.no
Mona Thoresen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til mona.thoresen@bfk.no
Kornchawan Thorsen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Kornchawan.Thorsen@bfk.no
Kristian Thowsen Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Kristian.Thowsen@bfk.no
Lasse Narjord Thue Elev- og lærlingeombud Kvalitetsavdelingen Ombudene Send e-post til Lasse.Narjord.Thue@bfk.no
Ingvild Tjønneland fagleder bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ingvild.Tjonneland@bfk.no
Niclas Tokerud Ikke definert Politikere Send e-post til Niclas.Tokerud@bfk.no
Dung Bui Torgersen Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Dung.Bui.Torgersen@bfk.no
Ole Christian Treffen IKT-lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Ole.Christian.Treffen@bfk.no
Ragnhild Vreim Tveitan Konsulent/produsent/rådgiver/prosjektleder/musiker/pedagog Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til ragnhild.vreim.tveitan@bfk.no
Anette Solheim Tveiten Rådgiver Kongsberg Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPT-OT foretak for Kongsberg og Numedal Send e-post til Anette.Solheim.Tveiten@ppt-ot.no
Daniel Tykriset Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Daniel.Tykriset@bfk.no
Marte Karine Uggen Pedagogisk-psykologisk rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten PPOT Buskerud Send e-post til Marte.Karine.Uggen@bfk.no
Lene Ulleberg Drifts- og supportmedarbeider, ehandel. Kontraktsoppfølger næringsmidler. Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Lene.Ulleberg@bfk.no
Sissel Urke Ikke definert Politikere Send e-post til Sissel.Urke@bfk.no
Line Ormaasen Usland Prosjektsjef Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Line.Ormaasen.Usland@bfk.no
Arve Magne Vannebo Prosjektleder, Rådgiver, Leder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Arve.Vannebo@bfk.no
Anette Vatnebryn konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Anette.Vatnebryn@bfk.no
Jens Erik Vedhus Ikt-servicemedarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til jens.vedhus@bfk.no
Elisabeth Vestergård Leder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Elisabeth.Vestergard@bfk.no
Gerd Eva Volden Ikke definert Politikere Send e-post til Gerd.Eva.Volden@bfk.no
Håkon André Vollan Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Hakon.Andre.Vollan@bfk.no
Inger Moland Wahl Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Inger.Moland.Wahl@bfk.no
Steffen Wahlund Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Steffen.Wahlund@bfk.no
Ljuba Walther Ingeniør Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ljuba.Walther@bfk.no
Christopher Wand Ikke definert Politikere Send e-post til Christopher.Wand@bfk.no
Ingvild Bellen Wear Rådgiver Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til ingvild.wear@bfk.no
Caroline Wefring Regional nettverksrådgiver Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Caroline.Wefring@bfk.no
Anders Wengen Prosjektleder Politikere Send e-post til anders.wengen@bfk.no
Liv Wennerberg Miljørådgiver Kvalitetsavdelingen Personalenheten Send e-post til Liv.Wennerberg@bfk.no
Arild Westermann IKT Driftsansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til arild.westermann@bfk.no
Ewelina Wnuk Renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Ewelina.Wnuk@bfk.no
Liv Randi Woldhaug Førstekonsulent (fram til 1. august 2009) Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Liv.Randi.Woldhaug@bfk.no
Rina Kamilla Yamamoto Ungdomskoordinator/Nattevakt Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Rina.Yamamoto@bfk.no
Stein Yri Vaktmester/driftsoperatør Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Stein.Yri@bfk.no
Anna Ewa Zurowska Fagarbeider Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til Anna.Ewa.Zurowska@bfk.no
Bjørn Tore Ødegården Politiker Politikere Send e-post til Bjorn.Tore.Odegarden@bfk.no
Stein Morten Øen Assisterende fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Stein.Morten.Oen@bfk.no
Carsten Øhrn Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen Send e-post til Carsten.Ohrn@bfk.no
Jan Øya Prosjektleder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til jan.oya@bfk.no
Bård Strige Øyen Rådgiver - næringsutvikling og miljø Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Bard.Strige.Oyen@bfk.no
Kjell Ålien Ikke definert Politikere Send e-post til Kjell.Alien@bfk.no
Torild Åsen renholder Kvalitetsavdelingen BFK Eiendom Send e-post til torild.asen@bfk.no