Metodeverktøy

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Metodeboka

Boka Anerkjennende elevsamtaler gir metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging av frafall i opplæringen. Boka er skrevet av Ingebjørg Mæland, leder ved Arbeidsinstituttet i Buskerud og Bjørn Hauger, sosiolog og partner i Lent as.


Ønsker du å kjøpe boka?
Ta kontakt med Mariane Oskarsson på e-post eller tlf 32 26 12 00.
Boka koster kr 250,- og sendes som postoppkrav.

 

Styrkekort

Hva er styrkekort som metode?
Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan bruke for å få et godt liv. Vi har et velutviklet språk for å snakke om det som ikke fungerer. Vi trenger også et språk for å snakke om menneskers sterke sider og alt vi får til.

Styrkekort er et dialogverktøy som kan brukes i en samtale mellom to eller flere personer om personlige styrker. I samtalen brukes kort som et konkret hjelpemiddel for å finne fram til, og sette ord på, egne og andres gode egenskaper.

Styrkekort kan brukes på følgende områder:
I relasjonelle samtaler mellom to personer
I arbeid med teambygging
I arbeid med organisasjonsutvikling
Kortstokken
Består av 24 forskjellige kort. Hvert kort beskriver en personlig styrke, eller det som Seligman og Peterson (ibid) kaller signalstyrke. I tillegg inneholder kortstokken et "Følgekort". Dette er et blankt kort som deltakerne skal bruke til å skrive ned den personlige styrken som utkrystalliserer seg gjennom samtalen

Enkeltkortstokker (Kr. 398,- per stk.)
Sett på 10 stk (Kr. 98,- per stk.)
Sett på 30 stk. (Kr. 75,- per stk.)

For bestilling  Ring Bjørn Hauger på 97563159 eller gå inn på bestillingsskjema:

http://www.lent.no/produkter/styrkekort/styrkekort.52.do


Publisert 7. mars 2013, oppdatert 8. mai 2013.