Les mer om boka

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging av frafall i opplæringen.

Hvordan få fram det beste hos alle elever? Hvordan ser vi elevsamtalen som en virkningsfull metode for å identifisere, oppdage og utvikle elevenes signaturstyrker? Hvordan leder vi elevsamtaler som får elever som allerede er gode til å bli bedre?

Metodeboka Anerkjennende elevsamtaler gir en innføring i hvordan veiledningssamtaler brukes for å fremme læring og livsmestring ut fra metoden Appreciative Inquiry (AI). Appreciative Inquiry bygger på den nyeste forskningen innen positiv psykologi og er en aksjonsforskningstradisjon med utgangspunkt i at alle individer og alle organisasjoner har noe som fungerer godt. Når vi begynner å undersøke dette, legges grunnlaget for nye suksesser. Målet for metodeboka Anerkjennende elevsamtaler er å oppdage og realisere elevenes muligheter.

UngInvest AIB har arbeidet med elevsamtaler som et metodisk verktøy for å tydeliggjøre elevens mål og dermed få en raskere avklaring av karriereplanleggingen. Karriereplaner legges ikke i en skuff, men blir hengt opp på veggen med synlige delmål. UngInvest har planlagt, gjennomført og evaluert utallige elevsamtaler for å finne fram til veiledningssamtaler som bidrar til å skape en positiv endring for elevene. Resultatet er blitt denne metodiske verktøykassa. Boka beskriver hvordan man snur defensiv tenkning til offensiv tenkning og hvordan språket brukes som redskap i en slik kontinuerlig prosess.

Forfattere av denne boka er Ingebjørg Mæland, leder ved UngInvest AIB og Bjørn Hauger, sosiolog og partner i Sareptas as. Ingebjørg Mæland har 30 års erfaring fra arbeid med ungdom bl.a. fra psykiatrien, oppsøkende virksomhet og i videregående opplæring. Bjørn Hauger har i en årrekke arbeidet med Appreciative Inquiry som tilnærmingsmåte i lederopplæring og organisasjonsutvikling. Han er også aktuell med boka Organisasjoner som begeistrer.


Publisert 7. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.