Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser

Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser

Styrkebaserte tilnærminger har utviklet seg innenfor ulike fagtradisjoner som endringsprosesser, organisasjonsutvikling, sosial arbeid, ledelse, lokalsamfunnsutvikling og arbeid med barn og unge. Både forskning og erfaring viser at å arbeide med styrkebaserte tilnærminger der man tar utgangspunkt i både personers, relasjoners, organisasjoners og lokalsamfunnsmessige ressurser skaper bedre og sterkere utvikling for barn, ungdommer og voksne. Dette studiet vil gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrkebaserte tilnærminger kan tas i bruk i lærings- og utviklingsarbeid.

Målgruppe:

Lærere og skoleledere som ønsker å få innblikk i styrkebaserte måter å arbeide med lærings- og utviklingsarbeid. I tillegg er studiet åpent for opplæringsansvarlige, barnevernspedagoger, sosionomer og prosessveiledere og andre som ønsker å arbeide med styrkebasert lærings- og utviklingsarbeid.

 

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger høsten 2019 i Drammen,
hos UngInvest AIB i Svelvikveien 63 b - Se kart 

Første samling: 26., 27., 28. august
Andre samling: 25., 26., 27. september
Tredje samling: 30., 31. oktober og 1.november

 

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Ness 
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 901 25 312
Epost: ottar...@ntnu.no

Ingebjørg Mæland 
Leder ved UngInvest AIB
Mobil: 975 88 609
Epost: Ingebjor...@bfk.no

 

Kontakt:

Annveig Skurseth 
NTNU VIDERE
Telefon: 918 97 261
Epost: vid...@ntnu.no

 

Samarbeidspartnere:

Buskerud Fylkeskommune ved UngInvest AIB.

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

 

Kursdetaljer

Startdato: 26.08.2019 

Søknadsfrist: 15.05.2019 

Kursavgift: 18000 Kr 

Studiepoeng: 15 

Emnekode: RAD6050 

Undervisningssted: Drammen

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kursavgift info:

I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur. 

 

Søk her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17931


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 3. mars 2019.