Produkter fra mediefag

Det jobbes mye med mediefag på alle de fire avdelingene. Her kan du se noe av det som ungdommen har laget.


Publisert 8. mai 2013, oppdatert 4. juni 2014.