Produkter fra mediefag

Det jobbes mye med mediefag på alle de fire avdelingene. Her kan du se noe av det som ungdommen har laget.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 8. mai 2013, oppdatert 4. juni 2014.