Silkeleire

Sosial og helsefag har hatt om aktivitetslære og i denne perioden har de blant annet jobbet med silkeleire. Med kreativiteten i sving ble det født mange flotte figurerer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 8. mai 2013, oppdatert 31. mars 2014.