Elever og foresatte

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kjære ungdom!
Velkommen til Ung Invest AIB. Jeg regner med at du er spent på hvordan dette året blir og hvordan det blir å være her på Ung Invest AIB. Du har sikkert hørt litt forskjellig om oss og hvert år på Ung Invest AIB er i grunnen litt forskjellig også. Det eneste som er likt hvert år er at vi til sammen har mellom 180 -200 fantasiske ungdommer inne i de 4 Ung Invest -avdelingene på Kongsberg, Modum, Ringerike og Drammen, og at vi som jobber her alltid ønsker å ta godt vare på alle ungdommene som kommer hit.

Vi er spente på hvilke forventninger du har og vi har gledet oss til oppstart. Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker med dette året, kanskje er det nettopp det du vil finne ut. Kanskje vet du hva du vil, men du kom ikke inn på den linja du ønsket, eller du kom inn, men det ble ikke helt som du trodde… Hvert år er det mange ungdommer som har det sånn.

Vi ønsker å ta utgangspunkt i deg, der du befinner deg og så får vi lage en plan sammen med deg for å nå dine mål. Dette blir din karriereplan og den kan forandres i løpet av året, det er du som bestemmer dine mål.. Men for å gjøre dette sammen med oss, vet vi at du må ha tillit til oss. Da er det lurt at du får bli godt kjent med en av oss først, og det blir din hovedkontakt. I løpet av de første ukene han/hun informere deg om de viktigste tingene og du vet hvem du skal spørre dersom det dukker opp noe du lurer på. Ganske raskt vil du nok snakke og bli kjent med flere, bl.a. rådgiveren og de andre instruktørene på verkstedet og resten av ungdommene.

De fleste som kommer til Ung Invest AIB har behov for å finne ut hva de vil. Mange forsøker seg på flere verksteder og gjerne i flere bedrifter også. Noen vil gjerne lære mer norsk, eller engelsk, matte eller andre fag. Det har du mulighet til på pedagogisk verksted. Hvor mye arbeid du vil legge ned i alt dette er opp til deg, men vi vil bidra så godt vi kan for å motivere deg og la deg finne ut på hvilken måte du lærer best og hvilke talenter du har som det kan være lurt å videreutvikle.

Vi vet at det kan være perioder i ungdomstida hvor ting blir vanskelige, og vi er vant til å kunne snakke om alle sånne ting. Ingen ting er dumme eller for vanskelige. Du kan bruke oss til å finne ut hvordan du selv kan komme videre, hva du kan gjøre, hvem du kan kontakte osv. Men du kan også ha oss med på laget om du vil, dette finner vi ut av sammen med deg. Vi ønsker å ha god kontakt med dine foresatte, men alt vi tar opp skal være avtalt og avklart med deg på forhånd.

Alle ungdommer skal ha det godt på Ung Invest AIB. Ingen skal utsettes for mobbing eller trusler, alle skal få tatt i bruk og videreutviklet egne evner. For å få dette til har vi satt fokus på 5 T-er:

Tillit, tilhørighet, tilgjengelighet, troverdighet og trivsel.

Vi vil at du tenker gjennom hva disse ordene betyr og hvordan vi må oppføre oss mot hverandre for at dette skal vises i praksis. Du vil nok oppleve at instruktørene snart begynner å spørre litt om dette. På denne måten vil dere sammen lage enkle trivselsregler for ditt verksted og for Ung Invest AIB.

Jeg vil snakke med elevrådet om det samme og gjennom dette skal vi hele tiden ha fokus på at alle blir ivaretatt. Vi skal sammen legge forholdene til rette for et godt innholdsrikt år med læring, aktiviteter og mye moro.

Det er lov å ha det gøy på Ung Invest AIB.

Lykke til med avklaringsåret ditt!

Hilsen Ingebjørg


Publisert 15. august 2012, oppdatert 19. oktober 2018.