Hvordan søke Ung Invest AIB

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kursdeltaker eller elev
På Ung Invest AIB kan du være kursdeltaker eller elev. Det kan være lurt at du snakker med dine foresatte, kanskje rådgiveren din eller oppfølgingstjenesten (OT) om hva som vil være best for deg.

Kursdeltaker:
Noen ungdommer har behov for et modningsår og hjelp til å finne ut hva de skal bli. Av forkjellige grunner er det også noen ungdommer som ikke ønsker å starte direkte i videregående skole. På Ung Invest AIB kan du bruke ett venteår og forberede deg på videre skolegang eller jobb.
Du kan søke til Ung Invest AIB gjennom inntakskontoret i fylkeskommunen. Gjelder det inntak i løpet av skoleåret, kan du ta kontakt med kontaktlæreren din eller rådgiveren på skolen din, oppfølgingstjenesten eller ta direkte kontakt med nærmeste Ung Invest-avdeling.

Elev:
Du kan benytte Ung Invest AIB som et alternativ når du er elev ved en av de videregående skolene hvis dette gir deg opplæring som bedre passer dine behov. Skolen har ansvaret for opplæringen, og en individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides i samarbeid med deg, dine foresatte og Ung Invest AIB. Da bruker du av retten din til videregående opplæring, og får dokumentert opplæringen etter deler av de nasjonale læreplanene.

Du søker via skolesøk til en av de videregående skolene med sakkyndig uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Det er også mulig å få til overgang fra skole til Ung Invest AIB i løpet av året, hvor hele eller deler av opplæringen blir lagt til Ung Invest AIB. Dette må gjøres i samarbeid med kontaktlærer/rådgiver.


Publisert 7. mars 2013, oppdatert 20. april 2016.