Plandokumenter

Her kan du lese og få oversikt over noen av våre viktigste planverktøy. Virksomhetsplanen er et levende dokument for oss. Den pedagogiske plattformen forteller hva vi mener skal til for at vi lykkes i vårt arbeid og du kan lese noen helt konkrete eksempelhistorier.

I tillegg kan du få innblikk i noe av det spennende utviklingsarbeidet som pågår. Vi arbeider med en metode hvor vi har fokus på mestring, metoden kalles Appreciative Inquiery.


Publisert 10. mai 2013, oppdatert 21. juni 2018.