UngInvest AIB

Postmottak: unginv...@viken.no
Org.nr: 921693239

Leder UngInvest AIB: Ingebjørg Mæland
Telefon: 32 26 12 04 / 97 58 86 09


Avdeling Drammen 

Avdelingsleder: Tone Haukvik

Postadresse: Postboks 656, 3003 Drammen
Besøksadresse: Svelvikveien 63 b, 3039 Drammen
Telefon: 32 26 12 00


Avdeling Kongsberg 

Avdelingsleder: Stine Karin Wettestad Thorsdalen 

Postadresse: Postboks 148, 3603 Kongsberg
Besøksadresse: Stollveien 23, 3617 Kongsberg
Telefon: 32 26 12 80


Avdeling Midtfylket 

Avdelingsleder: Rune Sødal

Adresse: Nedre Nedmarken 9, 3370 Vikersund
Telefon: 32 26 12 81


Avdeling Ringerike

Avdelingsleder: Heidi Weisten

Adresse: Ådalsveien 55, Risesletta, 3516 Hønefoss
Telefon: 32 26 12 50


Avdeling Hallingdal

Avdelingsleder: Trine Olsvik Løken 

Adresse: Svøovegen 3, 3550 Gol
Telefon: 91673963


Publisert 15. august 2012, oppdatert 29. oktober 2020.