UngInvest AIB

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

UngInvest AIB

Leder UngInvest AIB: Ingebjørg Mæland

Telefon: 32 26 12 04 / 97 58 86 09
E-post: ingebjor...@bfk.no

 

UngInvest AIB avd Drammen 

Avdelingsleder: Åse Falch

Adresse: Postboks 656, 3003 Drammen
Besøksadresse: Svelvikveien 63 b, 3039 Drammen
Telefon: 32 26 12 00
E-post: aidp...@bfk.no
Nettadresse: http://www.aib.bfk.no

 

UngInvest AIB avd Kongsberg 

Avdelingsleder: Stine Karin Wettestad Thorsdalen 

Adresse: Postboks 148, 3603 Kongsberg
Besøksadresse: Stollveien 23, 3617 Kongsberg
Telefon: 32 26 12 80
E-post: aikp...@bfk.no
Nettadresse: http://www.aib.bfk.no

 

UngInvest AIB avd Midtfylke 

Avdelingsleder: Rune Sødal

Adresse: Nedre Nedmarken 9, 3370 Vikersund
Telefon: 32 26 12 81
E-post: aimp...@bfk.no
Nettadresse: http://www.aib.bfk.no

 

UngInvest AIB avd Ringerike

Avdelingsleder: Heidi Weisten

Adresse: Ådalsveien 55, Risesletta, 3516 Hønefoss
Telefon: 32 26 12 50
E-post: airp...@bfk.no
Nettadresse: http://www.aib.bfk.no

 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. august 2017.