Ung Invest AIB

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ung Invest AIB

Leder Ung Invest AIB

Ingebjørg Mæland

32 26 12 04 / 97 58 86 09,

ingebjor...@bfk.no

 

Ung Invest AIB avd Drammen 

 Avdelingsleder Åse Falch

Kontaktinformasjon
Adresse:
Postboks 656
3003 Drammen
Besøksadresse:
Svelvikveien 63 b
3039 Drammen
Telefon
32 26 12 00
E-post
aidp...@bfk.no
Nettadresse
http://www.aib.bfk.no

 

Ung Invest AIB avd Kongsberg 

Avdelingsleder Stine Karin Wettestad Thorsdalen 

Kontaktinformasjon
Adresse:
Postboks 148
3603 Kongsberg
Besøksadresse:
Stollveien 23
3617 Kongsberg
Telefon
32 26 12 80
E-post
aikp...@bfk.no
Nettadresse
http://www.aib.bfk.no

 

Ung Invest AIB avd Midtfylke 

Avdelingsleder Anders Liverud

Kontaktinformasjon
Adresse:
Nedre Nedmarken 9
3370 Vikersund
Besøksadresse:
Nedre Nedmarken 9
3370 Vikersund
Telefon
32 78 95 70
E-post
aimp...@bfk.no
Nettadresse
http://www.aib.bfk.no

 

Ung Invest AIB avd Ringerike

Avdelingsleder Heidi Weisten

Kontaktinformasjon
Adresse:
Ådalsveien 55
Risesletta
3516 Hønefoss
Besøksadresse:
Ådalsveien 55
Risesletta
3516 Hønefoss
Telefon
32 26 12 50
E-post
airp...@bfk.no
Nettadresse
http://www.aib.bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. april 2017.