Rådgivere

I UngInvest AIB har vi både sosialfaglige rådgivere og karriereveiledere.

Avdeling Drammen

Ragnhild Robin Sørensen
Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 15 / 93 09 16 31
E-post: ragnh...@viken.no

Lene Nygård
Utdannings og yrkesrådgiver / Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 00
E-post: len...@viken.no


Avdeling Kongsberg 

June Ulberg
Utdannings og yrkesrådgiver / Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 80
E-post: jun...@viken.no


Avdeling Midtfylket 

Mette Bogen
Utdannings og yrkesrådgiver / Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 78 95 70
E-post: mett...@viken.no


Avdeling Ringerike

Kine Anett Præsius
Utdannings og yrkesrådgiver / Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 52
E-post: kin...@viken.no


Avdeling Hallingdal

Eirin Skjerve Klype
Utdannings og yrkesrådgiver / Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 97 71 54 34
E-post: eir...@viken.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 29. oktober 2020.