Ledelsen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Leder AIB

Ingebjørg Mæland
Tlf: 32 26 12 04 / 97 58 86 09
E-post: ingebjor...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Drammen

Åse Falck Tlf: 41 41 68 79

E-post: ase.f...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Kongsberg

Stine Karin Wettestad Thorsdalen
Tlf: 32 26 12 72 /32 26 12 80 / 91 77 18 51
E-post: Stine.Th...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Ringerike

Heidi Weisten
Tlf: 32 26 12 50/90 05 44 03
E-post: heidi.w...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Midtfylket

Rune Sødal
Tlf: 97 76 31 63
E-post: rune....@bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. juni 2018.