Ledelsen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Leder AIB

Ingebjørg Mæland

32 26 12 04 / 97 58 86 09,

ingebjor...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Drammen

Åse Falch

ase.f...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Kongsberg

Stine Karin Wettestad Thorsdalen 

32 26 12 72 /32 26 12 80 Mobil: 917 71 851

Stine.Th...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Ringerike

 Heidi Weisten

32 26 12 50
heidi.w...@bfk.no

 

Avdelingsleder AI Midtfylket

Anders Liverud
32 78 95 70
anders....@bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 5. mars 2015.