UngInvest AIBs avdeling Kongsberg

UngInvest AIBs avdeling Kongsberg feirer 30 år med styrkebasert tilbud for ungdom, med flotte resultater.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

UngInvest AIB avd. Kongsberg (tidligere Arbeidsinstituttet Buskerud) feiret onsdag 6.juni 2018, 30 års jubileum med brask og bram. Alle de 4 avdelingene i UngInvest AIB var representert både med unge og eldre læringskolleger. Arrangementet ble strålende gjennomført, og ungdommene fra Kongsbergavdelingen gjorde en flott jobb i alle ledd av arrangementet. Ungdommene tok imot gjestene i strålende vær, var parkeringsvakter, serverte velkomstdrikke, fremførte flotte musikalske innslag for gjestene og viste gjestene rundt for å gi et innblikk i hvordan det jobbes med det styrkebaserte tankesettet som fundament ved UngInvest AIB.

Hedda Sofie Dahl (16) som er kursdeltager på Tre og Metall/DH, var med å ønske velkommen til feiring. Hun forteller at året på UngInvest AIB avd. Kongsberg har gitt henne et avklarings-år der hun har modnet masse, lært mye om det å snakke for mange mennesker og vet nå hva hun vil søke videre på i forhold til skolegang videre. Kristian Urdalen (19) fortalte også om sine prosjekter på verkstedet for gjestene. Han forteller om hvordan motivasjonen hans øker når man kan velge type prosjekt, og jobbe med noe man synes er gøy. Kristian sier han har lært mye om tre og metall fagene dette året, og nå har han endret yrkesveien til Bygg- og anlegg neste skoleår.

Begge ungdommene har dette året vært styrkeagenter i UngInvest AIB, dette har gitt de en flott mulighet til opplevelser og oppgaver internt og eksternt. Blant annet var de begge med til Danmark og arrangerte en stor konferanse der. Hedda forteller også ivrig om sine opplevelser og erfaringer i samarbeid med Kronprinsparets Fond. Hun deltok sammen med Kronprinsen på en stor konferanse i Oslo i regi av DNB, og snakket for en forsamling med 1600 mennesker.

Ungdommene jobbet godt og øvde sammen i forkant av feiringen. De syntes det var stort at så mange viktige gjester kom på besøk denne dagen. Inviterte gjester var bl. a. fylkesutdanningsdirektør Jan-Helge Atterås, ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand og Kronprinsparets fond ved Tonje Apeland. I tillegg var viktige interne og eksterne samarbeidspartnere fra Kongsberg kommune og Buskerud Fylkeskommune invitert til å feire sammen med ungdommer og ansatte.

Fylkesutdanningsdirektør Jan-Helge Atterås gratulerte Ung Invest AIB med 30 år, og beskrev UngInvest AIB som en «juvel i utdanningssystemet» i sin tale. Han fremhevet de gode resultatene fra samfunnsnytteundersøkelsen gjennomført av Det Norske Veritas GL, som bl.a. viser at 1 krone investert i UngInvest AIB generer 3 kr tilbake til storsamfunnet. Den viser også at 9 av 10 ungdommer er i positive tiltak året etter opphold i UngInvest AIB, over 80% er enten i utdanning eller arbeid. Atterås viste til sammenhengen mellom resultatene og det systematiske utviklingsarbeidet som gjøres i UngInvest AIB, basert på styrkebasert tenkesett og bruk av forskningsbasert teori. Fylkesutdanningsdirektøren understreket at Buskerud Fylkeskommune i realiteten har hatt tilbud om et «ellevte skoleår» for mange ungdommer, og at dette på solid vis er blitt gjennomført hos UngInvest AIB i mange år nå. Han oppfordret andre kommuner til et videre samarbeid om dette.

Ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand takket for at UngInvest AIB i Buskerud fortsatt eksisterer lokalt i Kongsberg, og viste til at det i perioder har vært behov for å sikre tilbudet. Deltakere fra Utekontakt og PPOT understreket også viktigheten av dette, og begrunnet dette med de gode resultatene de selv har observert hos ungdommer fra Ung Invest.

Tonje Apeland fra Kronprinsparets Fond understreket også viktigheten og riktigheten av arbeidet, og fremhevet de gode resultatene som er grunnlaget for samarbeidsavtalen UngInvest AIB har hatt med fondet i hele 7 år, som fortsatt er i kraft.

Leder i UngInvest AIB, Ingebjørg Mæland og avdelingsleder for UngInvest AIB avd. Kongsberg Stine Thorsdalen, takket alle fremmøtte, ungdommene og samarbeidspartnere for det gode samarbeidet, som har muliggjort de gode resultatene som har blitt oppnådd disse årene.

Hedda Sofie Dahl (16) og Kristian Urdalen (19) er kursdeltagere, uten bruk av rett i videregående opplæring, og de har vært Styrkeagenter for UngInvest AIB, avd. Kongsberg Dette året. De ønsket denne dagen alle gjestene velkommen og fortalte om sine prosjekter på Tre og Metall verkstedet på en strålende måte. De forteller om et avklarings- og modnings år hos UngInvest AIB og at de nå er klare for videregående neste år!

 

Leder UngInvest Buskerud Ingebjørg Mæland og avdelingsleder Stine Thorsdalen ønsker velkommen til markering og feiring, sammen med Hedda Sofie Dahl (kursdeltager) og Ole Ruben Landemoen Aas (samarbeidselev mellom Rosthaug videregående skole og UngInvest AIB avd Kongsberg, vg2)

 

 

Ordfører i Kongsberg Kommune, Kari Anne Sand, gratulerer jubilantene i UngInvest AIB avd. Kongsberg og utrykker sin takknemlighet ovenfor at et slik tilbud for ungdommene i Kongsberg og Buskerud forøvrig finnes.

 

 

Leder UngInvest Buskerud Ingebjørg Mæland, gir anerkjennelse og styrkekort til Fylkesutdanningsdirektør Jan-Helge Atterås.

 

 

Takk til Vg3 elev Mohamed Abdinasir Haji og Kulturskolens nydelig musikk bidrag.

 

 

Fylkesutdanningsdirektør Jan-Helge Atterås ønsket velkommen, gratulerte og fortalte om UngInvest AIB og resultater gjennom tidene.

 

 

Tonje Apeland fra Kronprinsparets Fond understreket viktigheten og riktigheten av arbeidet til UngInvest AIB. UngInvest AIB har hatt samarbeid med fondet i hele 7 år, som fortsatt er i kraft.

 

Vg3 fagopplæring, elev Kevin Alexander Maliszewski (til venstre), og samarbeidselev vg1 Service og samferdsel, Kongsberg vg skole, Emilia Elmstrøm (til høyre) hadde mange viktige oppdrag i forkant og under feiringen denne dagen. God planlegging og samarbeid gjorde så alt ble så bra denne dagen. Likeverdighet i fokus, alle bidro inn til felleskapet.

 

Alle gjestene ble møtt utenfor lokalene i Stollveien av ungdommer fra UngInvest AIB og fikk et glass med sprudlende champaniebrus til velkomsten!

 

 

Gode samarbeidspartnere internt og eksternt feiret UngInvest AIB avd. Kongsberg sitt 30 års jubileum. Selvfølgelig ble det servert kake til alle. Fra venstre: Avd. leder UngInvest AIB, avd. Kongsberg Stine Thorsdalen og PP-rådgiver videregående opplæring (PPT-OT) ved Lars Husby.

 

Alle gjestene fikk også en omvisning på alle verkstedene. (Tre og Metall, Design og håndverk, Kreativt/salg/service verkstedet og Pedagogisk verksted.) Ungdommene fortalt stolt om verkstedets oppgaver og egne prosjekter. Her forteller Henrik Jørgensen, samarbeidselev med Kongsberg vg skole, om sitt eget prosjekt der han laget og bygget sin egen gitar.


Publisert 14. juni 2018, oppdatert 19. oktober 2018.