Gledelig melding fra 2. juni: Alle avdelingene med ordinære åpningstider!

Kjære unge læringskolleger og foreldre i UngInvest AIB. Den forsiktige oppstarten med åpning av avdelingene i UngInvest AIB har gått svært bra. Tusen takk for viktig samarbeid og forståelse for de smitteverntiltakene som er igangsatt. De fleste av disse tiltakene skal fortsette. Men vi har en gledelig melding: 

Fra tirsdag 2.juni åpnes alle avdelingene med ordinære åpningstider, så langt det er mulig i fht kollektivtransport. Myndighetene har bestemt at vi går fra rødt til gult nivå i forhold til smittespredning. Det betyr at smittevernet fortsatt er like viktig. Vi legger til rette for at dette blir ivaretatt på beste måte, og setter pris på samarbeid om påminnelser i fht følgende:  

  • Ingen syke skal møte på skolen 

  • God hygiene 

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 

  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 

  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 

  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner 

  • Unngå trengsel og store samlinger 

 

Avdelingene vil komme med informasjon som er tilpasset hver enkelt avdeling og verksted. Vi ønsker dere alle en riktig god pinse og gleder oss til at alle kan være sammen igjen. 

 Med vennlig hilsen UngInvest AIB v/Ingebjørg Mæland 


Publisert 29. mai 2020, oppdatert 29. mai 2020.