Hvilken sosial verden bidrar vi til å skape?

I denne månedens utgave av Skolelederen, Fagbladet for skoleledelse, står det en flott artikkel fra den internasjonale læringsfestivalen i Asker i April.

Artikkelen peker på hovedtrekkene av det de vel 150 deltagerne fikk med seg fra foreleserne: Professor David Giles fra Flinders Universitet (Australia), phd Gro Emmertsen Lund (Danmark), professor Kenneth Gergen TAOS Institute (USA), rektor Ingebjørg Mæland og professor Ottar Ness, NTNU (Norge).

"Realismen og dets individfokus skaper en sosial verden med atskillelse, ensomhet, bedømmelse og kamp for selvrespekt. Sosialkonstruksjonismen og dens relasjonstenkning skaper en sosial verden med innbyrdes avhengighet og moralske forpliktelser overfor fellesskapet." 

TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD


Les mer på side 4 i vedlagte pdf...


Publisert 17. juni 2019, oppdatert 17. juni 2019.