Alexsander bestod kompetanseprøven med glans!

Etter VG 1, Vg2 og Vg3 med juridisk tilknytning til Åssiden VgS og opplæringsarena på UngInvest AIB avd Drammen, mekanisk verksted, kunne Alexander slippe jubelen løs, prøven er bestått.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Alexsanders kompetanseprøve var å lage bålpanne. Med denne oppgaven fikk Alexander vist at han mestrer verkstedet veldig godt, han har god kjennskap til alle verktøy og dets plassering. Dette gjør at han holdt tiden godt. Ved bestått prøve, ville Alexander bevise at han behersker de deler av nasjonal lærplan som har vært grunnlag for hans skolegang. Planlegging, gjennomføring, HMS, sluttføring, avfallshåndtering  samt vurdering. De fleste maskiner har vært i bruk for gjennomføring av oppgaven. Kapping, sliping, bearbeiding, sveising, varming, tilpasning og overflate finish.

 

Alexander har gjennomført disse tre år med minimalt med fravær og en stigende forståelse av faget i hele perioden. Hans sosiale forståelse har hatt samme stigende kurve. Å lage oppgaver som dekker  Alexander sine interesser har gitt mekanisk sterke sider. Dette har vært noe av nøkkelen til suksess. Alexander syntes mekanisk arbeid er veldig interessant og hans utvikling og mestring har vært svært givende for han.

Denne flotte utvikling har vi fått til ved å være tett på, god kontakt med foresatte, være sammen hele tiden, forutsigbarhet, tilstedeværelse, tid, oppmerksomhet når utfordringene kommer, trygghet. Å være en trygg læringskolega hele veien som hele veien leiter etter mestring og Alexander sine styrker.

Kompetanseprøven ble utført slik den var planlagt. Alexander hadde kontroll på tiden og var konsentrert om oppgaven. Innhenting av materialer og utstyr ble ivaretatt. Og spenningen steg etter som tiden nærmet seg sensor sin ankomst. Sensor fulgte med i arbeidets gang og opplyste under offentliggjøringen av bedømmelsen, at sluttresultatet var over forventning fra hans side. En svært flott avslutning på Alexander sin skolegang og et flott resultat å ta med seg. Gratulasjonene var mange fra unge og eldre læringskollegaer.

HURRRRRAAAAAAAA!!!!!!!   


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 14. juni 2018.