Kjære foreldre/foresatte og ungdommer i UngInvest AIB

Den første uken med hjemmeundervisning er gjennomført. Vi har lagt om opplæringen, og det har vært en ny måte å ha kontakt med dere på. Alle i UngInvest AIB ønsker å takke dere alle for et godt samarbeid, og for at dere har vært så positive til våre initiativ.

Lærere, instruktører og rådgivere har hatt kontakt med de aller fleste ungdommene en eller flere ganger pr dag. Dersom vi ikke har fått kontakt, har vi snakket med foreldre, foresatte eller andre kontaktpersoner og enten fått etablert kontakt, eller fått viktig informasjon som har gitt oss viktig oversikt. 

Vi har opplevd ungdommer som har vært svært positive. Oppgaver er gjennomført og det har vært etterspørsel om flere oppgaver. Vi setter stor pris på måten dere har samarbeidet med oss. Noen ungdommer har hatt behov for å snakke mer om situasjonen, og selvsagt vært bekymret. Det er forståelig. Vi ønsker derfor å bidra med samtaler og kontakt, også i ukene som kommer. Ta gjerne kontakt med instruktør/hovedkontakten, avdelingsleder eller rådgiver ved behov. 

Sammen skal vi komme gjennom denne spesielle perioden, ved å ha tett digital kontakt eller per telefon. Vi viser ellers til myndighetenes informasjon og oppfordrer alle til å følge de rådene som kommer der. Det legges ut oppdatert informasjon fra helsemyndighetene på Vikens hjemmeside.

Med vennlig hilsen Ingebjørg Mæland
Leder UngInvest AIB


Publisert 23. mars 2020, oppdatert 23. mars 2020.