Det nærmer seg den internasjonale konferansen

“Children and Youth on the Edge: Collaborative Innovations in Education”. Førjulskonferansen holdes i Roskilde i Danmark 16. og 17. November med UngInvest AIB som en av arrangørene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

– Konferansen vil løfte fram mange gode og konkrete eksempler på hvordan man beholder ungdom i opplæring. Vi henter inspirasjon og utveksler erfaringer med ledende praktikere og teoretikere fra inn- og utland. Vi møter ledende krefter fra både Canada,... USA, Færøyene, Syria, Danmark og Norge, for å nevne noen. I fellesskap vil vi bli inspirert og enda klokere på det viktige og komplekse arbeidet med utsatte barn og unge i utdanningssystemet. Vi gleder oss til å være sammen og lære sammen i Danmark, sier sier Ingebjørg Mæland, leder ved UngInvest AIB.

Sentrale foredragsholdere:
Psykolog og professor Kenneth J. Gergen (USA)
Dr. Larry Espe (Canada)
Leder Ingebjørg Mæland og ungdommer fra UngIvest AIB
Jonas Paustian Borup (UVM’s Læringskonsulenter)
Camilla Hutters (EVA)
Anne Görlich (CeFU)

Det er ennå noen plasser igjen, vi håper vi ser deg der!

https://phabsalon.dk/…/conference-children-and-youth-on-th…/


Publisert 19. oktober 2017, oppdatert 22. juni 2018.