UngInvest AIB on Tour 2017-2018 En forskningsbasert evaluering

I 2018 har spredning av tenkesett, strategier og metodeverktøy nådd nye høyder gjennom AIB on tour lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom 45 ulike arrangement, møter og konferanser, er teori, tenkesett og metodeverktøy delt med 2000 deltakere. I 2017 var tallet 1400 deltakere fordelt på 35 arrangementSamlet forteller dette om en enorm interesse.  Det er resultatene som UngInvest AIB kan vise til gjennom flere år som skaper denne nysgjerrigheten både nasjonalt og internasjonalt.

Høsten 2017 og våren 2018 gjennomførte vi en evaluering i samarbeid med NTNU.
Les om resultatene her.


Publisert 3. juni 2019, oppdatert 4. juni 2019.