Informasjon til samarbeidspartnere, foresatte og ungdommer.

Vi minner om at det er kontinuerlig inntak i UngInvest AIB. Akkurat nå holder vi avdelingene stengt, men vi har daglig digital kontakt og hjemmeundervisning med ungdommene som går hos oss. 

Dere kan fortsatt ta kontakt med rådgiverne dersom dere har ungdommer som er aktuelle for plass hos oss, enten de står uten skoleplass, eller er i ferd med å slutte i vgo.

I tillegg er det fint om dere tar kontakt i fht ungdom som vurderer å søke UngInvest AIB til høsten. Vi kan ha digitale informasjonsmøter, og eventuelt også gi en digital omvisning i lokalene.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 24. april 2020.