SPRE GLEDE - en innsamlingsaksjon

Helse og oppvekstkurset hos UngInvest AIB har tatt initiativ til å spre glede i tiden fram mot jul for å hjelpe andre som trenger det.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

profil med logo

I dag skal dere få møte ungdom fra helse og oppvekstklassen på UngInvest Aib avd Drammen, og høre hvordan de har jobbet med læreplanmål i praksis.  «Vi ønsket å bidra med glede, håp og mot for barn og pårørende som er berørte av barnekreft,» forteller Ylva. Dette initiativet kom som følge av at de jobbet med kompetansemålene som retter seg mot empati og kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære og det og selv medvirke til nettopp dette. «Vi jobbet bla med å undersøke hva de ulike organisasjonene og foreningene jobbet med, spesielt nå from mot jul,» sier Kjersti Elisabeth. Rebecca forteller at «vi gjorde en avstemning i klassen og det ble enstemmig ønske om å gjøre noe for barnekreftforeningen.» Barnekreftforeningen er en landsdekkende frivillige organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Jentene forteller at de diskuterte i klassen om de skulle starte en innsamling til forskning eller aktiviteter for barna. «Det var veldig vanskelig å velge og brukte en del tid på å velge, men ble enige om at i forhold til at mange av oss skal bli barne og ungdomsarbeidere og alle ønsker å jobbe med mennesker, så falt valget på barnekreftforeningens Barn i sentrum,» sier Kjersti Elisabeth. Deres formål er å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud, støtte og tilrettelegge forholdene for familiene, samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna, drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen, søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig.

«Vi ønsker å samle inn penger, og vil oppfordre ungdommer til å avstå fra en julepresang og heller be om at pengene blir gitt til dette prosjektet», forteller Kjersti Elisabeth. «Dette er vår julepresang til dere, og håper alle vil være med og spre glede til de barna som ikke får mulighet til å komme hjem til jul, men må feire den på sykehuset,» sier Rebekka.  Helse og oppvekstklassen har laget et veikart over prosjektet som viser drømmen som er å få samlet inn minst 30000 kroner i løpet av januar. De har satt opp mål for hvordan de skal nå denne drømmen.

I disse dager baker de pepperkaker som de skal rundt og dele ut i Drammen, sammen med en infolapp med link til innsamlingen. «Vi ønsker å gjøre noe aktivt for å få inn mer penger til prosjektet, og ved at vi er vennlige og gir folk pepperkaker så kanskje de ønsker å gi noe videre, altså til barnekreftforeningen», forteller Kjersti Elisabeth.

pepperkaker    

På UngInvest AIB jobber vi praktisk med læreplanmålene og knytter dette arbeidet tett opp mot bla fellesfagene. Ungdommene har i dette prosjektet jobbet med å utarbeide statistikk og grafer over de innsamlede pengene. «Vi skal føre inn beløpet hver dag klokka ni, og følge med på utviklingen» sier Rebekka. Dette henger tett sammen med kompetansemålene innenfor yrkesfaglig matematikk hvor elevene skal kunne tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i grafiske fremstillinger forteller fellesfagslærer Hilde.

satestikk fellesfag statetstikk 2 

«Vi håper alle vil gå inn og støtte denne viktige saken og gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger det» oppfordrer jentene. «Alle må dele linken, jo flere som gjør det jo mer kan vi få inn», sier Kjersti Elisabeth.

Vi i UngInvest AIB er kjempe stolte av ungdommene våre som viser empati og omsorg og som aktivt går ut og gjør noe for andre. Håper alle vil være med og bidra med å spre glede.

Støtt vår innsamling til barnekreftforeningen her

 spre glede


Publisert 24. november 2016, oppdatert 14. juni 2018.