Dagen ble åpnet av professor i psykologi, Kenneth Gergen fra TAOS instituttet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Dagen ble åpnet av professor i psykologi, Kenneth Gergen fra TAOS instituttet. Tema var måling og evaluering i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. 

 

"Sosialkonstruksjonisme er en filosofisk retning innen psykologi og samfunnsvitenskap som sier at mennesket konstruerer sin virkelighet gjennom språklige interaksjoner med andre mennesker."

 

Dagen ble arrangert i samarbeid med Lent AS og Høgskolen i Sørøst Norge, UngInvest AIB og TAOS Instituttet.  

SMART oppvekst presenterte sammen med RE kommune sitt flotte arbeid og Bjørn Hauger knyttet dette til sitt doktorgrads arbeid. 

Spennende dag med mange gode refleksjoner og dialoger, og deltagere fra hele Østlandet var på plass. 

Takk til ungdommene på Ung Invest AIB for god service og til det flinke bandet «Husbråk» for nydelig musikk!

 


Publisert 7. april 2017, oppdatert 14. juni 2018.