Veikart - et av våre viktigste verktøy.

Et av våre viktigste verktøy er veikart. Her forteller en av våre unge læringskolleger
hvordan dette kan bidra til at ungdommene lettere ser for seg sin vei frem mot drømmen om et godt liv, med utdanning og jobb.

https://www.youtube.com/watch?v=7y_ogdgr0Ls


Publisert 11. september 2019, oppdatert 11. september 2019.