Variert opplæring - Samarbeidselev ved UngInvest AIB

I dag skal dere få møte Fredrik som er samarbeidselev ved UngInvest AIB avd. Drammen. Han er elev ved Røyken vgs, vg1 bygg og anleggsteknikk, men har all opplæring og praksisperioden sin på treverkstedet på UngInvest AIB avd Drammen.

«Jeg begynte på UngInvest AIB nå i vår og trives godt med det» forteller Fredrik. «Her på UngInvest AIB fikk jeg velge mitt eget prosjekt å jobbe med og det motiverte meg veldig. Drømmen min er å bli tømrer og i prosjektet jeg jobber med nå har jeg valgt å lage et stort hundehus til mine to hunder. Jeg har tegna og konstruert det selv og beregna materialer.» «Her legger vi stor vekt på å få inn teorien og faguttrykkene gjennom praktisk arbeid,» legger Instruktør Per Ivar til. «Planen videre er å gå vg2 Byggteknikk og så ut i lære for å nå drømmen om å bli tømrer, jeg går derfor for fulle mål» forteller Fredrik.  

 

Hvorfor være samarbeidselev?

Du kan benytte UngInvest AIB som et alternativ når du er elev ved en av de videregående skolene hvis dette gir deg opplæring som bedre passer dine behov. Skolen har ansvaret for opplæringen, og en individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides i samarbeid med deg, dine foresatte og UngInvest AIB. Da bruker du av retten din til videregående opplæring, og får dokumentert opplæringen etter deler av de nasjonale læreplanene.

 

Hvordan bli samarbeidselev?

Du søker via skolesøk til en av de videregående skolene med sakkyndig uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Det er også mulig å få til overgang fra skole til UngInvest  AIB i løpet av året, hvor hele eller deler av opplæringen blir lagt til Ung Invest AIB. Dette må gjøres i samarbeid med kontaktlærer/rådgiver.

 

Variert opplæring 


Uansett om du er elev eller kursdeltaker vil opplæringen bli planlagt sammen med deg på en svært variert måte. Du kan være på flere opplæringssteder i løpet av uka. For eksempel kan du være 2 dager på skole, 2 dager arbeidspraksis i bedrift og 1 dag på UngInvest AIBs verksted. Eller du kan være alle dagene på UngInvest AIB. Hele tiden skal opplæringen være tilpasset deg, så lenge vi har ledige verkstedplasser og praksisplasser i bedrifter.

 

Målgruppe

  • Ungdom som ikke ønsker å begynne i videregående skole
  • Ungdom som ikke vet hva de skal bli
  • Ungdom som trenger påfyll i matte, norsk, engelsk osv. for å mestre skolegangen bedre i etterkant
  • Ungdommer som trenger et sosialpedagogisk tilbud

Vi har lang erfaring i å samordne vår opplæring inn i en plan sammen med samarbeidspartnere og hjelpere. Mange ungdommer har nemlig behov for hjelp til ulike ting de strir med i en periode av livet sitt.Vi forsøker å legge til rette for en kompetansegivende opplæring. Planmessig bruk av skolens-, fagopplæringens-, NAVs- og AIs virkemidler gir deg mulighet til utdanning, jobb og egen inntekt på sikt.


Publisert 5. mai 2016, oppdatert 14. juni 2018.