Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Kongsberg
Stilling
Faglærer design og håndverk, adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
carina.mus...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser