Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest AIB
Stilling
leder Arbeidsinstittuet Buskerud
Telefon
+4732261204
E-post
Ingebjor...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser