Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - BA,HO,SS
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Torleif.G...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser