En skolehverdag med læringsglede og mestring

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I UngInvest AIB vil vi at ungdommene skal erfare at det åpnes for muligheter i stedet for at det letes etter begrensninger. Hver og en skal erfare at de virkelig er ønsket, at de er viktige og at vi vil lære sammen med dem. Det øker ungdommenes tro på at de betyr noe for andre, at de virkelig kan noe og vil noe.

I UngInvest har vi et kontinuerlig læringsarbeid som innebærer å endre tenkesettet fra å være defensivt og destruktiv til offensivt og konstruktivt. Dette er knyttet til teori blant annet fra positiv psykologi og tar utgangspunkt i den styrkebaserte aksjonsforskningstilnærmingen Appreciative Inquiry (AI). Dette tenkesettet bygger på læringsledelse i stedet for styringsledelse, og innebærer systematiske undersøkelser av når organisasjoner og mennesker fungerer på sitt aller beste.

Det er en relasjonell tilnærming til lærings- og endringsarbeid, med vekt på å ta i bruk hver enkelt sine styrker. Læringsglede, stolthet og nysgjerrighet blir utløst. Dette bidrar til å skaperesultater som overgår det man kunne forvente. Det utvikles relasjonell ansvarlighet, hvor vi sammen tar ansvar for å skape et inkluderende læringsfellesskap.


Publisert 11. april 2016, oppdatert 19. oktober 2018.