En skolehverdag med læringsglede og mestring

Vi har et bevisst fokus på å se etter det som virker. Ved å gjøre mer av det som virker, oppnår vi stadig bedre resultater.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I UngInvest AIB vil vi at ungdommene skal erfare at det åpnes for muligheter i stedet for at det letes etter begrensninger. 

Vi har et kontinuerlig læringsarbeid som innebærer:

  • Å endre tenkesettet fra å være defensivt og destruktiv til offensivt og konstruktivt. 
  • Læringsledelse i stedet for styringsledelse
  • Systematiske undersøkelser av når mennesker fungerer på sitt aller beste.
  • En relasjonell tilnærming til lærings- og endringsarbeid, med vekt på å ta i bruk hver enkelt sine styrker.

Det utvikles relasjonell ansvarlighet, hvor vi sammen tar ansvar for å skape et inkluderende læringsfellesskap.


Publisert 11. april 2016, oppdatert 6. februar 2019.