Få hjelp til å finne dine styrker og veien til drømmen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi jobber med ungdom som av ulike grunner har valgt å la være å starte i videregående opplæring, i hvert fall for en periode. Noen ungdommer kan være usikre på utdanningsvalg, og trenger tid til avklaring og motivering før de går videre. Noen trenger påfyll i grunnleggende fag som norsk, matematikk, engelsk før de er klare for å gjennomføre skolen eller gå ut i arbeidslivet.

Mange ungdommer har opplevd store eller små utfordringer i livet som gjør at tid og energi har blitt brukt til å håndtere selve livet. Ungdommene har hatt lite overskudd og energi til å konsentrere seg om skolefag.

Det kan også handle om lærevansker som ikke har blitt møtt på en god nok måte, og ungdommene opplever seg som skoletapere. Opplevelsen av ikke å ha blitt sett og forstått, gjør at de mister troen på at de kan noe. Alt blir nytteløst. Dette forveksles noen ganger med latskap eller dumhet. Ungdommene i UngInvest AIB trenger ofte tid og flere erfaringer med voksne de kan stole på, før tillit er bygd.


Publisert 13. april 2016, oppdatert 13. april 2016.