Få hjelp til å finne dine styrker og veien til drømmen

I UngInvest AIB jobber vi med et styrkebasert tenkesett, som gjør at vi leter etter dine talent og styrker. Tenkesettet heter Appreciative Inquiry(AI) og det bygger på positiv psykologi.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi jobber med ungdom som av ulike grunner har valgt å la være å starte i videregående opplæring, i hvert fall for en periode. 

Ungdommene i UngInvest AIB trenger ofte tid og gode erfaringer med voksne de kan stole på før de finner sin vei videre enten i skolesystemet eller i yrkeslivet.


Publisert 13. april 2016, oppdatert 6. februar 2019.