Framtidens ledere

Aksjonsrettet opplæringsprogram i "framtidens måte å lede på"

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Aksjonsrettet opplæringsprogram i "framtidens måte å lede på" hvor ledelse handler om å gi alle mulighet til å bruke sine styrker og talent i arbeids- og samfunnsliv hvor alle kan være seg selv, hvor vi møter hverandre med gjensidig anerkjennelse og respekt.

Ledelse for framtiden er styrkebasert og ledelse er noe vi må gjøre i sammen.

Appreciative Inquiry (AI) er en framgangsmåte for å trene ferdigheter i styrkebaserte måter å lede og lære på. Vi trener sammen, lærer sammen og jobber sammen for å realisere våre felles drømmer.


Økt demokratisering, åpnere samfunn som inkluderer alle og utløser alles potensial

I dette utviklingsarbeidet er det ungdom i AIB (som for en periode har valgt bort ordinær skolegang) som nå er aktive aktører for å skape en skole hvor alle får utløst sitt potensial, opplever læringsglede og læringslyst. Akkurat disse ungdommenes kompetanse og personlighet er en helt nødvendig ressurs for å skape et samfunn med «kjærlighet i gatene», på arbeidsplasser og skoler. Dette prosjektet setter disse ungdommene i lederrollen og de er ledere på læringskonferanser hvor elever og lærere fra videregående skoler deltar.

For å skape nye, varige endringer som gir vinn-vinn for alle må vi forstå at forskjelligheten vi representerer som mennesker er viktig. Vi må lære å utnytte og sette pris på denne forskjelligheten. 

 


Publisert 10. mars 2013, oppdatert 21. oktober 2018.