Vår visjon

Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Målet til UngInvest AIB er:

  • Å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring (videregående skole og lærlingeløp), slik at flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for framtidens arbeidsliv.
  • Gjennom dialoger med vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner. Dette bidrar til økt gjennomføring, økte læringsresultater, og ungdommer som blir aktive samfunnsborgere med jobb og gode liv.

Publisert 11. april 2016, oppdatert 6. februar 2019.